Úvod Skauti Program Výzvy Školský prospech

Školský prospech

Študuj pre budúcnosť!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Zručnosti a schopnosti v príručke Prvý skaut.

Nášivku Školský prospech môžem nosiť polrok od vysvedčenia, ak skončím s vyznamenaním alebo ak som si priemer svojich známok výrazne zlepšil, minimálne o hodnotu 0,4.

Výzva Školský prospech je špecifická v tom, že nosenie dosiahnutej nášivky je časovo obmedzené do nasledujúceho vysvedčenia, ktoré potvrdí buď oprávnenosť nosenia nášivky, alebo nutnosť odšiť si ju dole.

Nášivku Školský prospech je možné si nechať našitú natrvalo pri súčasnom splnení dvoch podmienok:

  • Na koncoročnom vysvedčení v 9. ročníku (resp. v kvarte) prospejem s vyznamenaním.
  • Výzvu Školský prospech splním (t.j. môžem si nášivku našiť) po min. 2 iných vysvedčeniach na ZŠ (resp. po kvintu).
skauting-program-vyzva-skauti-15

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...