Domov Skauti Program Výzvy Rytierske stužky

Rytierske stužky

Príkladom, nie silou!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Posledný vrchol.

Rytierske stužky mi môže udeliť oddielová rada pri jednotnom názore, že vynikám priateľskosťou, obetavosťou, spoľahlivosťou, disciplínou a moje správanie je pre ostatných vzorom. O udelenie Rytierskych stužiek je možné požiadať oddielovú radu.

Rytierske stužky sú jedným z najčestnejších skautských ocenení. Je možnosť požiadať oddielovú radu, aby prehodnotila žiadateľovo správanie a v prípade potreby mu určila body, v ktorých sa má zlepšiť za určené obdobie. Ak by nastal eventuálny prípad, že nositeľ Rytierskych stužiek svojím nevhodným správaním znižuje ich hodnotu, oddielový vodca ho na to upozorní, v krajnom prípade ho požiada o odšitie stužiek, čo musí rešpektovať.

skauting-program-vyzva-skauti-14

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...