Domov Skauti Program Výzvy Rytierske stužky

Rytierske stužky

Príkladom, nie silou!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Posledný vrchol.

Rytierske stužky mi môže udeliť oddielová rada pri jednotnom názore, že vynikám priateľskosťou, obetavosťou, spoľahlivosťou, disciplínou a moje správanie je pre ostatných vzorom. O udelenie Rytierskych stužiek je možné požiadať oddielovú radu.

Rytierske stužky sú jedným z najčestnejších skautských ocenení. Je možnosť požiadať oddielovú radu, aby prehodnotila žiadateľovo správanie a v prípade potreby mu určila body, v ktorých sa má zlepšiť za určené obdobie. Ak by nastal eventuálny prípad, že nositeľ Rytierskych stužiek svojím nevhodným správaním znižuje ich hodnotu, oddielový vodca ho na to upozorní, v krajnom prípade ho požiada o odšitie stužiek, čo musí rešpektovať.

skauting-program-vyzva-skauti-14

Aktuálne najčítanejšie

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Plamienok mieru a pokoja tento rok priniesol malý skaut Michael

Betlehemské svetlo v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme odpaľuje každý rok rakúske dievča alebo chlapec, ktorému sa hovorí "Dieťa svetla". Toto vyznamenanie získava za...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....