Úvod Skauti Program Výzvy Rytierske stužky

Rytierske stužky

Príkladom, nie silou!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Posledný vrchol.

Rytierske stužky mi môže udeliť oddielová rada pri jednotnom názore, že vynikám priateľskosťou, obetavosťou, spoľahlivosťou, disciplínou a moje správanie je pre ostatných vzorom. O udelenie Rytierskych stužiek je možné požiadať oddielovú radu.

Rytierske stužky sú jedným z najčestnejších skautských ocenení. Je možnosť požiadať oddielovú radu, aby prehodnotila žiadateľovo správanie a v prípade potreby mu určila body, v ktorých sa má zlepšiť za určené obdobie. Ak by nastal eventuálny prípad, že nositeľ Rytierskych stužiek svojím nevhodným správaním znižuje ich hodnotu, oddielový vodca ho na to upozorní, v krajnom prípade ho požiada o odšitie stužiek, čo musí rešpektovať.

skauting-program-vyzva-skauti-14

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...