Putovanie

Putuj do svojho vnútra!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Posledný vrchol.

Vyrazím na cestu a budem putovať 24 hodín s minimálnou výbavou. Výzvu môžem plniť sám alebo vo dvojici.  Putovanie trvá 24 hodín. Na začiatok si so svojím vodcom dohodnem presné pravidlá a  bezpečnostné postupy pre plnenie tejto výzvy. Okrem toho dostanem mapu s cieľovým bodom, ku ktorému mám doputovať. Miesto vyberie vodca (podľa mojej kondície, miesto vzdialené približne 20 km, cesta späť rovnako). Cesta k miestu a späť sa nesmie zhodovať.

Vyrazím na cestu vybavený len absolútne nevyhnutnými potrebami na prespanie a putovanie. Nevezmem si žiadne potraviny ani nápoje, mojou jedinou potravou bude to, čo si pripravím z kila múky čistej vody. Obsah môjho batoha skontroluje vodca a zbytočné veci vyradí, prípadne doplní chýbajúce nutné potreby. Podmienkou splnenia je, že sa musím do 24 hodín vrátiť späť na miesto, z ktorého som vyrazil. Počas celého dňa aj noci sa budem maximálne snažíť vyhýbať ľuďom. Každé stretnutie, ktorému sa nepodarí vyhnúť, si zaznačím. Počas môjho putovania vo chvíľach oddychu si budem čítať texty, knihy alebo úryvky z kníh a premýšľať nad nimi. Texty mi pripraví vodca alebo organizátor výzvy, alebo si ich vyberiem sám. V prípade, že putujeme ako dvojica, budeme striedať chvíle ticha a premýšľania s chvíľami rozhovorov a diskusií.

Bezpečnostné poznámky

Vo výbave na putovanie by nemala chýbať zalepená obálka s mobilným telefónom a nutnou hotovosťou na prípadnú prepravu, ak dôjde k nečakanej udalosti. Túto obálku môže dvojica alebo jednotlivec otvoriť len v prípade núdze. Rovnako by vo výbave nemala chýbať lekárnička a KPZ.

Vodca alebo organizátor tejto výzvy si pred jej plnením musí prejsť s účastníkom/účastníkmi všetky pravidlá a bezpečnostné postupy. Zároveň sa musí uistiť, či je účastník/účastníci v dobrom fyzickom aj psychickom stave, a či majú so sebou všetky nevyhnutné veci.

Už od nepamäti sa ľudia vydávali hľadať do hôr samotu, v samote mohli premýšľať a ak sa k tomu pripojila námaha a vyčerpanie, potom nachádzali aj pravdu o sebe, svojich možnostiach a limitoch. Táto výzva bude práve takouto cestou za objavovaním tvojich možností, vytrvalosti a schopnosti prekonať slabosť.

skauting-program-vyzva-skauti-6

Aktuálne najčítanejšie

Najväčšia vodno-skautská akcia AQUA 2023 otvorila registráciu!

V termíne 24. – 30. 7. 2023 sa pri Bratislave uskutoční už desiaty ročník AQUA – medzinárodného stretnutia s vodno-skautským programom. AQUA však nie...

Bezpečné prostredie v Skautingu

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Tento cieľ napĺňame v praxi cez aktivity na družinovkách, dobrodružných výletoch v prírode, príprave a...

Hľadáme zručného Fundraisera/ku / Projektového koordinátora/ku s veľkým srdcom pre skauting!

Hľadáme človeka so srdcom pre dobrú vec, zmyslom pre detail a hlavou plnou kreatívnych nápadov. Máš skúsenosti s tvorbou a riadením projektov, zabezpečovaním finančných...