Úvod Skauti Program Výzvy Modrý život

Modrý život

Ži ako aristokrat!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Prvý skaut.

30 dní sa budem snažiť žiť čo najlepšie podľa siedmich pravidiel Modrého života. Za tento čas nebudem mať viac ako 30 bielych políčok.

Každý deň sa budem snažiť splniť všetkých sedem predsavzatí. Pripravím si alebo si stiahnem tabuľku na celý mesiac a každý deň večer si vyfarbím modrou farbou políčka, ktoré som za tento deň splnil. Budem sa snažiť stále zlepšovať, aby som mal čím viac políčok v tabuľke modrých. Ak splním podmienky výzvy, prijmem predsavzatie – každý pondelok budem opäť plniť Modrý život, aby som sa udržal v „modrej“ kondícii.

Sedem pravidiel Modrého života

  • Ranné cvičenie – Ráno budem poctivo cvičiť najmenej štvrť hodiny (ak sa mi to niekedy nepodarí pre nedostatok času, môžem cvičiť v priebehu toho istého dňa).
  • Čistenie zubov – Ráno a večer si poriadne vyčistím zuby.
  • Umývanie sa studenou vodou – Umyjem sa celý studenou vodou. Najprv sa natrénujem umývaním tváre a krku a postupne pridám aj celé telo.
  • Slušné rozprávanie – Nepoviem v priebehu dňa ani jedno hrubé či dokonca neslušné slovo. Túto úlohu si vyfarbím až na konci dňa.
  • Čestné konanie – Neurobím nič nečestného – nebudem klamať, nikoho neurazím, nikomu ani slovom neublížim, nepoškodím žiadny majetok, či už verejný, alebo osobný. Aj túto úlohu si vyfarbím až na konci dňa.
  • Dobrý skutok – Každý deň vykonám aspoň jeden, hoci aj malý dobrý skutok tak, ako sa patrí na riadneho skauta. Pomohol som doma, v škole, v krúžku alebo na družinovke? Ponúkol som sa dobrovoľne alebo ma musel niekto nútiť? Pomohol som radou, skutkom alebo milým úsmevom a príjemným slovom?
  • Radostný zážitok – Každý deň sa pokúsim zažiť niečo radostné – prečítam si kúsok obľúbenej knižky, zabavím sa s dobrými kamarátmi, dozviem sa nejakú dobrú správu, niekto o mne povie niečo pekné, v škole dostanem dobrú známku, prežijem krásnu a zaujímavú výpravu alebo schôdzku so svojou družinou, alebo oddielom a pod.

Prílohy

Tabuľka na stiahnutie a tlač:

Z histórie…

V knižke „Přístav volá“ od Jaroslava Foglara žil výnimočne dobrý a ušľachtilý chlapec Láďa Vilemín, ktorý si zostavil niekoľko pravidiel, ktoré každodenne plnil a dodržiaval. Tomuto každodennému systému začal hovoriť Modrý život, ako pripomienku morálnych i fyzických vlastností každého chlapca a dievčaťa, po vzore šľachticov s modrou krvou. Podľa neho si potom zariadili svoj denný program i jeho kamaráti a aj mnoho čitateľov, ktorí sa podrobnosti o Modrom živote dozvedeli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.

Úryvok z knihy Přístav volá

…Jiří byl udivený.

„Čemu říkáš Modrý život? Je to zase nějaký tvůj nápad, o kterém jsem ještě neslyšel?“
„Ale není to nic zvláštního,“ pravil odmítavě Láďa. „Pokusím se ti to vysvětlit. Snad víš, že se o aristokratech říká, že mají modrou krev?“

„Ano, to vím,“ přisvědčil Jiří poněkud rozpačitě. „Ale jak to spolu souvisí?“
„Velmi dobře,“ hovořil dále Láďa. „Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté jsou a byli přece lidé vzácných a krásných vlastností, pro které byli právě do šlechtického stavu povyšováni. Nu – a já chci být takový aristokrat. Ne z nějakého děděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale abych si ho zasloužil vším, co dělám.
A tak jsem si utvořil takový vzorný Modrý život a snažím se jím žít.“

skauting-program-vyzva-skauti-3

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...