Manemus

Prebývaj v prírode, ďaleko od hluku sveta!

Podmienky splnenia

V priebehu jedného roka strávim 75 hodín pobytom v prírode pri splnení nasledovných podmienok:

  • minimálny čas pobytu v prírode, ktorý sa môže započítať, je 1 hodina,
  • v každom ročnom období strávim v prírode aspoň 15 hodín,
  • v prírode strávim čas bez elektroniky, kníh. Môžem si so sebou vziať zápisník a nutnú elektroniku (napr. čelovka). Ak mám pri sebe mobilný telefón pre prípad núdze, počas plnenia je v letovom režime.

Výzva ťahá do lesov, do prírody, za pokojom. Ponúka chvíľu na zamyslenie, zhodnotenie života, hľadanie správnej cesty. Cieľom teda nie je čítať si či fotografovať okolie popri pobyte v prírode. Cieľom je vnímať prítomný okamih a užívať si okolitú prírodu.

Poznámky

  • Výzvu je možné plniť sám alebo v skupine, súčasťou jej plnenia môže byť aj rozhovor, nie však počúvanie hudby.
  • Je na plniteľovi, ako si rok rozdelí na ročné obdobia. Môže využiť oficiálne termíny (napr. jar trvá od 20. marca do 21. júna) alebo všeobecnejšie rozdelenie (napr. jar trvá počas mesiacov marec, apríl, máj).
  • Čas v prírode má byť podľa možností strávený mimo civilizácie, vo voľnej prírode. Pobyt na skautskom tábore sa do výzvy nezapočítava. Ak si ale človek nájde počas tábora čas na vedomé a cielené trávenie času v prírode bez ďalších rozptýlení, je možné si tento čas zarátať. Takisto nie je vhodné tráviť čas na dvore chaty a podobne.
skauting-program-vyzva-skauti-30

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...