Domov Skauti Program Výzvy Deň pod plachtami

Deň pod plachtami

V mesačnom svite vĺn!

Podmienky splnenia

Pripravím si všetko potrebné a spoločne s ďalšími dvoma kamarátmi vyplávam pod plachtami. Po dobu 24 hodín nevstúpime na breh. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Kto môže túto výzvu plniť?

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Kto hodnotí splnenie?

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina,);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Bezpečnosť a metodické usmernenia

Pri plnenie tejto výzvy je z bezpečnostných dôvodov definovaný minimálny počet 3 ľudia na lodi. Je dôležité, aby boli skauti natoľko rozumní, aby sa v čase príchodu búrky z vody stiahli, poprípade aby mali s vedúcim dohodnutý signál, prostredníctvom ktorého ich stiahne späť na breh. Odporúčame, aby aspoň jedna z troch prítomných osôb mala dostatočné skúsenosti s plachtením (napríklad rover). Posádka musí mať na sebe riadne upevnené záchranné alebo plávacie vesty a lekárničku. Nezabudni, že obvzlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zaplávam bez prestávky 100 m každým z dvoch plaveckých štýlov.
 2. Vyskúšam si velenie posádke pri simulovanej záchrane prevrhnutej, či potopenej lode (vrátane jej vyliatia).
 3. Pred akciou pripravím vybavenie a výstroj, vykonám kontrolu a po akcii i prípadnú údržbu.
 4. Vyskúšam si plachtenie na trojuholníková trať s karuselom, alebo inom závodnom tvare vyznačeným bójami.
 5. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Posledný vrchol.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Zorganizujem nakladanie a naviazanie lodí na prívesný vozík.
 2. Vysvetlím ostatným význam základných plavebných znakov i to, kto ich umiestňuje a kto sa o ne stará.
 3. Vyskúšam si velenie plavbe skupiny lodí. Po skončení zhodnotím priebeh s kapitánom a pokúsim sa poučiť z vlastných chýb.
 4. Zistím, čo je semafor a vlajková abeceda, s posádkou si vyskúšame ich používanie.
 5. Naplánujem so svojou posádkou vodácku akciu alebo závod a následne ho zrealizujeme.
 6. So svojou posádkou zavediem alebo obnovím vodno-skautskú tradíciu, či rituál.
 7. Nájdem údaje o významnej historickej námornej udalosti a predstavím ju posádke alebo oddielu.
 8. Zistím, čo je to vodočet (hladinomer), a naučím sa z neho odčítať údaje.

História

Výzvu Deň pod plachtami vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

skauting-program-vyzva-skauti-34

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...