Domov Skauti Program Výzvy Biely štít

Biely štít

Nie len meč je v boji potrebný!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Charakter v príručke Neznáme cesty.

Po dobu celého tábora (minimálne 10 dní) budem dodržiavať zásady skautského života charakterizované 10 P zásadami tak, aby mi na konci tábora zostala aspoň jedna z desiatich placiek. Výzva sa plní počas letného tábora. Nie ju možné plniť počas roka.

Na začiatku plnenia výzvy si vyrobím desať drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu napíšem „1 P“. Spoločne s oddielovým vodcom mi pridelia osobného tútora na túto výzvu. Následne sa každý večer na tábore počas plnenia výzvy rozprávam so svojím tútorom, ako sa mi darilo, respektíve nedarilo dodržiavať 10 P zásady. Za každé porušenie jednej z 10 P zásad musím spáliť jednu placku. Ak som porušil počas dňa viac 10 P zásad – musím spáliť za každé jedno porušenie jednu placku.

Zásady 10 P

  • Priateľstvo – k ostatným sa správam priateľsky, ovládam hnev, som veselej mysle, mám radosť z úspechu druhých.
  • Poslušnosť – správam sa slušne, záujmy družiny a tábora sú dôležitejšie ako moje vlastné, dodržiavam táborový poriadok.
  • Pravdivosť – neklamem, nepreháňam, nesklamem dôveru ostatných, dodržím dané slovo.
  • Priamosť – mám úctu k starším ľuďom, kritiku hovorím/adresujem vždy tomu, komu patrí a priamo do očí – nie za jeho chrbtom (neohováram), čestne jednám s ostatnými, slušne rozprávam.
  • Pracovitosť – dokončím začatú prácu, nepriživujem sa na ostatných, som ochotný k práci, mám radosť z vykonanej práce.
  • Pripravenosť – bez požiadania poskytnem pomoc, denne vykonám aspoň jeden dobrý skutok.
  • Príkladnosť – pozdravím, slušne sa správam, nenadávam, vydržím mlčať, skromne vystupujem, mám pevnú vôľu.
  • Poctivosť – pri hraní hier hrám fair play, neberiem cudzie veci bez opýtania, k spoločným veciam sa správam ako k vlastným, som spravodlivý pri delení.
  • Príroda – zaujímam sa o prírodu v mieste, kde táboríme, správam sa primerane ticho, pomáham prírode, nikdy neškodím prírode.
  • Poriadnosť – udržujem si slušný zovňajšok (nenosím špinavé veci), čistotu (umývam si zuby ráno a večer, každý deň sa opláchnem od pása hore a umyjem si nohy, aspoň každý druhý deň sa umyjem celý), zúčastňujem sa ranného cvičenia, mám poriadok v stane a v jeho okolí, vždy hneď po jedle si umyjem ešus a príbor a odložím ho na príslušné miesto.
skauting-program-vyzva-skauti-2

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...