Úvod Skauti Program Výzvy 36 hodín služby

36 hodín služby

Zdvihni palicu služby!

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť po splnení kategórie Služba v príručke Neznáme cesty.

Vykonám 36 hodín služby v priebehu jedného roka v troch kategóriách:

  • 12 hodín služby prírode,
  • 12 hodín služby verejnosti/komunite,
  • 12 hodín služby skautingu.

S vodcom alebo radcom sa dohodnem, kde a ako dlho budem slúžiť. V rámci jednej kategórie môžem mať aj viac cieľov a môžem si tak 12 hodín rozdeliť aj na menšie časti. Napríklad v kategórii služba prírode spoločne s družinou venujem 6 hodín obnoveniu studničky, 4 hodiny stavaniu vtáčích búdok a 2 hodiny prezentácii pre škôlku. Slúžiť môžem sám alebo aj s družinou. Do hodín služby sa ráta len aktívne úsilie – preto ak som čistil studničku 2 hodiny a potom ďalšie 4 hodiny opekal špekáčiky, zarátam si len 2 hodiny a nie 6 hodín. Je už na skautskej cti, ako si nakoniec čas zarátam. Dobrým pravidlom je radšej mať o polhodinu viac služby ako výčitky svedomia.

Plnenie výzvy je časovo ohraničené na jeden rok, t. j. 365 dní.

skauting-program-vyzva-skauti-18

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...