Úvod Skauti Program Vekové kategórie Vĺčatá a včielky

Vĺčatá a včielky

Do tejto vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 7 až 10 rokov.

Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/Buď stále lepšou!

Týmto heslom sa vĺčatá a včielky už od mladého veku učia zlepšovať malými krokmi. Dôraz sa kladie na ochotu byť stále lepším a takto sa u detí vytvára pozitívny návyk do budúcnosti.

Pre vĺčatá a včielky je dôležitá dobrá nálada, priateľstvá a učenia sa novým zručnostiam. To sa učia pomocou hier, výletov a táborov, na ktorých sa využívajú rozprávkové témy. Deti sa stávajú nebojácnymi rytiermi, veselými objaviteľkami alebo tajuplnými škriatkami. Pomocou hier a rozprávok sa učia lepšie vychádzať s rovesníkmi, počúvať starších, rozvíjať kreativitu a zručnosti.

Vĺčatá a včielky nosia hnedú šatku so žltým lemom.

Ako vychovávame

V programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Podobne ako názvy, i prezývky, legendy k hrám, výzdoba a najmä pozitívne príklady vychádzajú z rozprávok – zo známej Knihy džunglí, ale aj z iných príbehov. Základom výchovy sú pevné priateľstvá, zaujímavé hry a skvelé vzory starších.

Rozvoj vo všetkých smeroch

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Ten je v programe pre najmenších obsiahnutý práve prostredníctvom príbehu a poukazovania na pozitívne vzory z Knihy džunglí. Rozprávkové postavy sú prepojené so šiestimi oblasťami rozvoja:

 • Rozvoj tela – silný a zdravý ako leopard Baghíra
 • Rozvoj intelektu – vynaliezavý ako had Kaá
 • Formovanie charakteru – múdry ako medveď Balú
 • Citový rozvoj – verný a milujúci ako mungo Rikki-tikki-tavi
 • Starostlivosť o druhých – pomáhajúci ako tuleň Kotík
 • Duchovný rozvoj – priateľ Boha ako František

Správne hodnoty už v mladom veku

Dôležitou súčasťou našej výchovy je sľub a zákon, ktoré sú súhrnom pravidiel a princípov, na ktorých stojí naša organizácia. Už v detskom veku sa snažíme vštepovať zásady, ktorými by sa mali včielky a vĺčatá riadiť nie len na skautingu, ale aj v bežnom živote.

Zákon vĺčat a včielok

Vĺča/včielka

 • Hovorí pravdu
 • Pomáha druhým
 • Počúva
 • Stará sa o prírodu
 • Je priateľom/priateľkou

Sľub vĺčat a včielok

 • Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon včielok/vĺčat a byť stále lepšou/lepším.

Rozvíjame zručnosti

Vĺčatá a včielky sa počas pravidelných stretnutí učia nové zručnosti a naberajú skúsenosti z rôznych oblastí. V tom im pomáha prepracovaný systém odboriek, výziev a stupňov napredovania. Okrem tradičných zálesáckych zručností sa naučia aj veľmi potrebné veci do života – napríklad varenie, ako sa zbaliť na dovolenku, prvú pomoc, ale tiež rozvíjajú kreativitu a samostatnosť. Výhodou je, že vĺča a včielka si môžu vybrať úlohy podľa vlastnej preferencie a nastaviť si tak spoločne s radcom program indiviuálne.

Partia kamarátov

Vĺčatá a včielky sa stretávajú okrem výletov, táborov a akcií raz týždenne v klubovni s dospelým vedúcim. Spoločne tak tvoria partiu kamarátov, kde sa hrajú hry, učia sa novým veciam a spoznávajú sa navzájom. V skautingu sa priateľstvu a tolerancii učia deti už od mladého veku a najlepšie prostredie na to je partia stálych priateľov.

Kto vychováva

Vedeniu skupiniek vĺčat a včielok sa venujú dospelí vedúci s pomocou mladších členov – radcov. Radcovia majú absolvovaný radcovský kurz, na ktorom sa učia bezpečnosti, ako pracovať s deťmi a ako tvoriť program. Táto veková kategória si vyžaduje veľkú mieru osobného nasadenia a odhodlania. Práca všetkých dospelých v skautingu je založená na dobrovoľníckej báze, no zároveň na každého z nich kladie zodpovednosť za program, výchovu a bezpečnosť členov oddielu. Dospelí vodcovia majú potrebnú kvalifikáciu:

 • Základný 8-hodinový kurz prvej pomoci
 • Vodcovská lesná škola – kurz zameraný na výchovu a vzdelávanie vodcov v oblasti zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod.
 • špecializované kurzy zamerané na prácu s vĺčatami a včielkami

Novinky: vĺčatá a včielky

Novinky v programe

Rangerský horizont je tu! Vydali sme programovú príručku pre vekovú kategóriu rangerov a rangeriek

Rangeri a rangerky sa poslednou dobou mohli na mnohých miestach dočítať, že sa pre nich chystá nová príručka – stupne napredovania s názvom Rangerský...

Voľný programový modul Úspech džungle je tu v tlačenej podobe

Voľný programový modul Úspech džungle bol predstavený už v jesennom čísle časopisu Džungľa. Od iných modulov sa odlišuje tým, že pri jeho plnení vĺčatá a včielky...

Prichádza nový plagát – Programová ponuka Slovenského skautingu

Skautky a skauti sa vždy potešia, keď vyjde nová príručka, odborka či výzva. Avšak mnohým nemusí byť jasné, že všetky tieto prvky tvoria krásny systém,...

Skauting učí mladých hospodáriť vďaka výzve Zlatý život

Skautská výzva Modrý život a rangerská výzva Zelený život sa tešia veľkej obľube. Učenie sa pravidelným návykom pre blaho svojho života a našej planéty má...