Domov Skauti Program Vekové kategórie Vĺčatá a včielky

Vĺčatá a včielky

Do tejto vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 7 až 10 rokov.

Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/Buď stále lepšou!

Týmto heslom sa vĺčatá a včielky už od mladého veku učia zlepšovať malými krokmi. Dôraz sa kladie na ochotu byť stále lepším a takto sa u detí vytvára pozitívny návyk do budúcnosti.

Pre vĺčatá a včielky je dôležitá dobrá nálada, priateľstvá a učenia sa novým zručnostiam. To sa učia pomocou hier, výletov a táborov, na ktorých sa využívajú rozprávkové témy. Deti sa stávajú nebojácnymi rytiermi, veselými objaviteľkami alebo tajuplnými škriatkami. Pomocou hier a rozprávok sa učia lepšie vychádzať s rovesníkmi, počúvať starších, rozvíjať kreativitu a zručnosti.

Vĺčatá a včielky nosia hnedú šatku so žltým lemom.

Ako vychovávame

V programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Podobne ako názvy, i prezývky, legendy k hrám, výzdoba a najmä pozitívne príklady vychádzajú z rozprávok – zo známej Knihy džunglí, ale aj z iných príbehov. Základom výchovy sú pevné priateľstvá, zaujímavé hry a skvelé vzory starších.

Rozvoj vo všetkých smeroch

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Ten je v programe pre najmenších obsiahnutý práve prostredníctvom príbehu a poukazovania na pozitívne vzory z Knihy džunglí. Rozprávkové postavy sú prepojené so šiestimi oblasťami rozvoja:

 • Rozvoj tela – silný a zdravý ako leopard Baghíra
 • Rozvoj intelektu – vynaliezavý ako had Kaá
 • Formovanie charakteru – múdry ako medveď Balú
 • Citový rozvoj – verný a milujúci ako mungo Rikki-tikki-tavi
 • Starostlivosť o druhých – pomáhajúci ako tuleň Kotík
 • Duchovný rozvoj – priateľ Boha ako František

Správne hodnoty už v mladom veku

Dôležitou súčasťou našej výchovy je sľub a zákon, ktoré sú súhrnom pravidiel a princípov, na ktorých stojí naša organizácia. Už v detskom veku sa snažíme vštepovať zásady, ktorými by sa mali včielky a vĺčatá riadiť nie len na skautingu, ale aj v bežnom živote.

Zákon vĺčat a včielok

Vĺča/včielka

 • Hovorí pravdu
 • Pomáha druhým
 • Počúva
 • Stará sa o prírodu
 • Je priateľom/priateľkou

Sľub vĺčat a včielok

 • Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon včielok/vĺčat a byť stále lepšou/lepším.

Rozvíjame zručnosti

Vĺčatá a včielky sa počas pravidelných stretnutí učia nové zručnosti a naberajú skúsenosti z rôznych oblastí. V tom im pomáha prepracovaný systém odboriek, výziev a stupňov napredovania. Okrem tradičných zálesáckych zručností sa naučia aj veľmi potrebné veci do života – napríklad varenie, ako sa zbaliť na dovolenku, prvú pomoc, ale tiež rozvíjajú kreativitu a samostatnosť. Výhodou je, že vĺča a včielka si môžu vybrať úlohy podľa vlastnej preferencie a nastaviť si tak spoločne s radcom program indiviuálne.

Partia kamarátov

Vĺčatá a včielky sa stretávajú okrem výletov, táborov a akcií raz týždenne v klubovni s dospelým vedúcim. Spoločne tak tvoria partiu kamarátov, kde sa hrajú hry, učia sa novým veciam a spoznávajú sa navzájom. V skautingu sa priateľstvu a tolerancii učia deti už od mladého veku a najlepšie prostredie na to je partia stálych priateľov.

Kto vychováva

Vedeniu skupiniek vĺčat a včielok sa venujú dospelí vedúci s pomocou mladších členov – radcov. Radcovia majú absolvovaný radcovský kurz, na ktorom sa učia bezpečnosti, ako pracovať s deťmi a ako tvoriť program. Táto veková kategória si vyžaduje veľkú mieru osobného nasadenia a odhodlania. Práca všetkých dospelých v skautingu je založená na dobrovoľníckej báze, no zároveň na každého z nich kladie zodpovednosť za program, výchovu a bezpečnosť členov oddielu. Dospelí vodcovia majú potrebnú kvalifikáciu:

 • Základný 8-hodinový kurz prvej pomoci
 • Vodcovská lesná škola – kurz zameraný na výchovu a vzdelávanie vodcov v oblasti zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod.
 • špecializované kurzy zamerané na prácu s vĺčatami a včielkami

Novinky: vĺčatá a včielky

Novinky v programe

Zdroje a nástroje na rozvoj kreativity nie len pre skautov

Pripravovať program na skautské stretnutia môže byť občas dosť náročné, najmä ak chceme, aby bol systematický, dobre pripravený a výchovný. Vedúci skautských skupín sa...

Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a...

Podaj pomocnú ruku a nájdi si nových priateľov – Buddy program

Nový Buddy program - Stand by me vytvorený Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu pomáha mladým ľuďom začleniť sa do pre nich neznámej spoločnosti, nájsť...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....