Roveri a roverky

Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 19 až 24 rokov.

Heslo roverov a roveriek je: Slúžim!

Snaž sa žiť proaktívny spôsob života. Byť osožným a pomáhať, kde je to potrebné je zaručený spôsob na šťastný život. Dôraz je však kladený na tvoju osobnú zodpovednosť, preto je aj heslo v prvej osobe jednotného čísla. Aj ty môžeš odhodlane a s úsmevom na tvári hľadať vo svojom živote miesto na službu.

Ak je pre teba dôležitá sebarealizácia, vytváranie pevných priateľstiev a uvažovanie nad hlbším zmyslom života – rovering je presne to, čo hľadáš. Pre roverov je tiež typické putovanie, cestovanie, adrenalín a hľadanie nových ciest životom. Rozprávky a dobrodružné príhody nahradili reálne príbehy a život. Rovering je výzva – žiť život aktívne, radostne a pre druhých.

Roveri a roverky nosia hnedú šatku s červeným lemom.

Ako vychovávame

Roveri už nemajú vytvorenú jednu líniu programu, nakoľko sú dospelí ľudia, ale program si zostavujú sami. Či už ide o zapájanie sa do komunitných projektov, vedenie skautských oddielov, zahraničné expedície, dobrovoľnícke služby alebo iné činnosti – objavíš pri nich samého seba, svoje hodnoty a charakter. Základom je vždy vedieť si určiť cieľ a potom ísť za ním.

Cestu si volíš sám

Na rozdiel od ostatných mladších vekových kategórií už nemáš presne určený program. Či už si v skautskom hnutí dlhšie alebo si prišiel len prednedávnom – si vo veku, kedy sa už vieš rozvíjať samostatne vo všetkých smeroch a preto si svoju cestu volíš samostatne. U niekoho bude napĺňanie hesla služby pomoc v domácom skautskom oddiele, pre iného osobnostný rozvoj pomocou výziev a odboriek a iný zas nájde naplnenie v pomoci miestnej komunity. Cesta je na tebe, cieľ je však spoločný – služba.

 • Stupne napredovania, odborky a výzvy
 • Projekty v komunite a pre spoločnosť
 • Zahraničné expedície
 • Dobrovoľnícke služby vo svete
 • Vedenie skautského oddielu alebo zboru
 • Práca v iných mládežníckych organizáciách

Veľké hodnoty a ideály

U roverov a roveriek dostáva skautský zákon a sľub nový rozmer. Podobne ako v rangerskom veku si už vzorom pre mladších a teraz si sa rozhodol slúžiť. Služba sa nevykonáva iba ak sa darí, ale tiež vtedy, ak sa veci kazia, ľudia sa hádajú a projekty nevychádzajú. Preto veľké hodnoty a ideály zákona a sľubu u roverov nadobúdajú nový rozmer, pretože sú testované v čase skúšok, neúspechov a služby.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon.

Roverská partia

Roveri sú väčšinou vysokoškoláci alebo mladí pracujúci. Často vytvárajú roverské partie nazývané patroly. V patrolách sa pravidelne stretávajú, dohadujú si činnosť a formu napĺňania roverského hesla. V prvom rade si však v nich nájdeš pevné priateľstvá a partiu. Niektorí sa poznajú dlhé roky, iní len pár mesiacov, avšak myšlienky a ideály skautingu ich spájajú. Spoločne takto budete zažívať dobrodružstvá, expedície, veľké i malé projekty, trápenia i radosti a veľmi často sa stanete priateľmi na celý život.

Rozhodnutie na záver

Na záver roverského veku stojíš otázka: „Čo bude ďalej?“ Vek 24 rokov nie je náhodný – ukončil si vysokú školu alebo máš odslúžených pekných pár rokov. V tomto bode je dôležité sa rozhodnúť, aké miesto bude mať skauting v tvojom ďalšom živote. Nie je to rozhodnutie medzi dobrým a zlým – pre niektorých je ďalšia cesta pracovať v inej dobrovoľníckej organizácii, odcestovanie do zahraničia alebo zmena životných pomerov. Pre niektorých z nás sa však skauting stane celoživotným poslaním. Dôležité je sa rozhodnúť, lebo najhoršie je ostať na križovatke.

Rovering aj pre teba

Rovering je obdobím služby, ale aj veľkých zmien, zážitkov a dobrodružstiev. Zahraničie, adrenalín a nové priateľstvá sú jeho súčaťou. Rátame aj s tebou, ak máš odhodlanie a odvahu spraviť tento svet o kúsok lepším miestom a spoločne s partiou priateľov zažiť skvelé roky v skautskom hnutí. Roveri sú nenahraditeľná súčasť skautského hnutia – a môžeš patriť medzi nich aj TY.

Novinky v programe

Rangerský horizont je tu! Vydali sme programovú príručku pre vekovú kategóriu rangerov a rangeriek

Rangeri a rangerky sa poslednou dobou mohli na mnohých miestach dočítať, že sa pre nich chystá nová príručka – stupne napredovania s názvom Rangerský...

Voľný programový modul Úspech džungle je tu v tlačenej podobe

Voľný programový modul Úspech džungle bol predstavený už v jesennom čísle časopisu Džungľa. Od iných modulov sa odlišuje tým, že pri jeho plnení vĺčatá a včielky...

Prichádza nový plagát – Programová ponuka Slovenského skautingu

Skautky a skauti sa vždy potešia, keď vyjde nová príručka, odborka či výzva. Avšak mnohým nemusí byť jasné, že všetky tieto prvky tvoria krásny systém,...

Skauting učí mladých hospodáriť vďaka výzve Zlatý život

Skautská výzva Modrý život a rangerská výzva Zelený život sa tešia veľkej obľube. Učenie sa pravidelným návykom pre blaho svojho života a našej planéty má...