Domov Skauti Program Vekové kategórie Dospelí skauti a skautky

Dospelí skauti a skautky

Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 25 rokov a vyššie.

Dospelí skauti a skautky sú dobrovoľníci, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. Ich poslaním je pomáhať mladším,  byť vzorom a viesť organizáciu. Nezáleží na veku – či si sa k skautingu dostal v mladom veku alebo až teraz – skauting je otvorený pre každého, kto má ochotu pomôcť a chce zažiť kúsok dobrodružstva. Na skauting nie je nikdy neskoro.

Ako dospelý skaut alebo skautka nájdeš u nás príležitosť na sebarealizáciu a budeš môcť spraviť svet lepším miestom. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel pre šťastné prežitie života a skauting ponúka dobrovoľníctvo postavené na správnych hodnotách a ideáloch. Pridaj sa k stovkám dospelých, ktorí našli v skautingu radosť z pomoci a služby. Sú pre skauting nenahraditeľní.

Dospelí skauti a skautky nosia hnedú šatku s modrým lemom.

Rozhodni sa, kde sa zapojíš

Skauting vedie mladých výchovou k sebavýchove. Dospelí si už touto etapou prešli a preto nemajú jeden konkrétny program. Naopak si môžu vybrať, kde sa zapoja a čo by si chceli vyskúšať a zažiť. Veríme, že skauting je skvelá príležitosť naučiť sa nové zručnosti, byť pozitívnou zmenou pre okolie a na nájdenie si dobrých priateľov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty. Dospelí skauti a skautky si môžu vybrať s veľkého počtu činností:

 • Činnosť v oddieloch rodinného skautingu, ktoré združujú rodiny skautov
 • Výpomoc s vedením oddielu alebo zboru
 • Organizovanie hier a aktivít
 • Zakladanie nových skautských jednotiek
 • Pomoc s hospodárením, financiami a technickým zabezpečením
 • Plnenie odboriek, výziev a voľných programových modulov so svojimi deťmi
 • Organizovanie vzdelávacích kurzov
 • Zabezpečovanie prvej pomoci na akciách

V skautskom hnutí si nájdeš uplatnenie, či si lekár, predavač, technik alebo umelec. Vždy tu nájdeš mladých, ktorým budeš môcť odovzdať svoje skúsenosti a sprevádzať ich na ich ceste životom. Možno budeš veľmi nápomocný pri technickom vybavení akcií, varení chutného obeda, organizovaní hier, nájdení finančnej podpory pre tvoj oddiel, poskytovaní prvej pomoci alebo inej činnosti. Stačí sa zapojiť.

Hodnoty a ideály na celý život

Skauting nie je krúžok – skauting je spôsob život. Spôsob života, ako zanechať svet kúsok lepším miestom. Moderná doba je uponáhľaná a rýchlo sa mení. Skauting v nej ponúka stabilné a vznešené hodnoty a ideály. Skauting im je verný už vyše 110 rokov a učí ich od mladého veku. Osvojiť si ich môžeš aj ty. Vĺčatá sa učili byť stále lepšími, skauti byť pripravení, rangeri viesť príkladom a roveri slúžiť. Dospelí skauti a skautky robia všetky tieto veci spoločne: učia sa byť stále lepšími a pripravenými, aby vedeli viesť príkladom k službe.

Čo všetko ti ponúkame

Skauting ti na oplátku za tvoju službu a angažovanosť vie ponúnuť mnoho dobrého:

 • Priateľstvá na celý život
 • Možnosť naučiť sa nové zručnosti
 • Priestor na realizáciu tvojich nápadov
 • Získanie vzdelania nielen pre prácu s deťmi
 • Dobrý kolektív dobrovoľníkov, s ktorými je zábava
 • Vytvorenie kontaktov a spoznanie skautov z celého Slovenska a sveta
 • Cestovanie do zahraničia
 • Zážitky z outdoorových aktivít, táborov a výletov
 • Prax a odporúčania – pre štúdentov aj zamestnaných

Novinky v programe

Zdroje a nástroje na rozvoj kreativity nie len pre skautov

Pripravovať program na skautské stretnutia môže byť občas dosť náročné, najmä ak chceme, aby bol systematický, dobre pripravený a výchovný. Vedúci skautských skupín sa...

Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a...

Podaj pomocnú ruku a nájdi si nových priateľov – Buddy program

Nový Buddy program - Stand by me vytvorený Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu pomáha mladým ľuďom začleniť sa do pre nich neznámej spoločnosti, nájsť...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....