Skautský chodník

Skautský chodník je názov stupňov napredovania pre skautskú vekovú kategóriu. Skladá sa z troch častí:

skauting-program-skautsky-chodnik-nasivka-prvy-skaut

Prvý skaut
(11-12 rokov)

Po absolvovaní Nováčika začína skaut pracovať na svojom raste vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti pomocou úloh a aktivít. Splnenie úloh hodnotí so svojím radcom, rodičom alebo sám.

skauting-program-skautsky-chodnik-nasivka-nezname-cesty

Neznáme cesty
(12-13 rokov)

Druhý stupeň rozširuje oblasti rozvoja o nové témy, zvyšuje ich náročnosť a ponúka nové možnosti rastu pre mladých.

skauting-program-skautsky-chodnik-nasivka-posledny-vrchol

Posledný vrchol
(13-14 rokov)

Zvládnutie tretieho stupňa znamená splnenie Skautského chodníka a pripravenosť prejsť k vekovej kategórii rangerov a plniť ich program.

Na splnenie každého stupňa potrebujú skauti a skautky približne jeden rok. So zvyšujúcou náročnosťou úloh sa taktiež mení i možnosť výberu úloh a celých kapitol. Kým v stupni Prvý skaut sú kapitoly a úlohy jednotné pre všetkých, v stupni Posledný vrchol môžu členovia uprednostniť kapitoly, ktoré ich zaujímajú. Skautský vodca môže vždy kapitoly a úlohy prispôsobiť schopnostiam členov.

Aby sa skautom aj vodcom so stupňami Skautského chodníka ľahšie pracovalo, každý stupeň má vlastnú príručku. Tie ponúkajú množstvo príbehov, zaujímavostí a nápadov, ktoré približujú jednotlivé výchovné ciele spôsobom blízkym mladým ľuďom. Každý skaut by mal mať vlastné príručky stupňov, aby si do nich mohol priebežne zapisovať svoj dosiahnutý postup a poznámky.

Symbolický rámec

Ústredným motívom skautskej vekovej kategórie je dobrodružstvo a objavovanie nových území s priateľmi. Tomu zodpovedá aj symbolický rámec jednotlivých stupňov Skautského chodníka.

Prvý skaut je venovaný zakladateľovi skautingu, Robertovi Baden-Powellovi. V osobe sprievodcu sprevádza skauta počas plnenia úloh. Ten sa tu zoznámi s rôznymi príbehmi a zaujímavosťami z jeho života, ktoré sú preňho motiváciou a povzbudením.

Neznáme cesty skauta symbolicky zavedú do nových krajov, na štyri svetové strany, pričom na každej z nich rozvíja svoju osobnosť v inom smere. Rôznorodosť skautského života preskúma v rozľahlej krajine ľadu (rozvoj charakteru), na šírej lúke plnej kvetov (rozvoj služby), v drsnej púšti (rozvoj zdravia a sily) a divokom pralese (rozvoj schopností a zručností).

Tretí stupeň sa nesie v znamení dobývania vrcholu a rôznych udalostí počas stúpania, pričom výstupom na Posledný vrchol napredovanie po Skautskom chodníku končí. Počas putovania na vrchol sa skauti symbolicky dostanú do búrkového mračna, navštívia podhorskú dedinu, otestujú vlastnú silu a šikovnosť na skalnom previse a zachránia ľudí v núdzi.

Pôvodná verzia Skautského chodníka

Verzia Skautského chodníka vytvorená v roku 2002 slúžila dlhé roky ako programová náplň pre skautov a skautky. Od roku 2017 sa používa už nová verzia Skautského chodníka. Pôvodný chodník však môže stále služiť ako inšpirácia pre deti, rodičov a vodcov. Skladá sa z dvoch samostatných stupňov s nášivkami:

  • Neznáma krajina – vedie do krajiny, v ktorej mladý človek spoznáva nový terén svojich zručností, schopností, citov a pocitov. Objavuje nové kraje a stretá na nich nových priateľov.
  • Stúpanie na vrchol – po zdolaní Neznámej krajiny začína Stúpanie na vrchol. Vrchol predstavuje záver Skautského chodníka a je náročnejší ako predošlý stupeň a preverí každého, kto sa ho pokúsi zdolať.

Pôvodné stupne napredovania boli plánované na 3 roky. Jeden stupeň sa tak mal stihnúť za rok a pol. Skauti a skautky si mohli vybrať z predpísaných úloh alebo si spoločne s radcom vymyslieť vlastné úlohy.

Stupne napredovania pre skautov a skautky a ich nášivky môžete kúpiť v skautskom obchode ScoutShop.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane za rok 2023

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z...