Roverský svet

Roverský svet je stupeň napredovania určený pre vekovú kategóriu roverov a roveriek (19 – 24 rokov). Je posledným komplexným programom, ktorým si môžu mladí v skautingu prejsť.

Oproti Rangerskému horizontu si tu roveri a roverky nastavujú vlastné ciele a aktivity, ktorým sa budú venovať počas najbližších dvoch rokov.

Je určený primárne pre jednotlivcov. Avšak, je možné si v rámci jeho plnenia stanoviť cieľ, napr. projekt pomoc komunite, na ktorom sa budú podieľať viacerí roveri z partie. V takom prípade si tento cieľ môžu nastaviť spoločne. Ani tu ale netreba zabúdať na rovnomerne rozdelené úlohy a individuálne ciele každého jednotlivca.

Nášivka

Nášivka Roverského sveta má okrúhly tvar. Je zložená z dvoch častí: lem kruhu a výplň kruhu. Lem kruhu je červený a nachádza sa na ňom roverské heslo Slúžim! a vetvičky vavrínu, ako symbol úspechu. Jedna známa fráza znie „Zaspať na vavrínoch.“, a preto nám na tejto nášivke pripomínajú, aby sme sa nenechali uniesť úspechmi a naďalej na sebe pracovali.

Výplň kruhu je béžový s hnedou hore rozdvojenou pútnickou palicou, ktorá symbolizuje neustále rozhodovanie a vydávanie sa na rôzne životné cesty aj po ukončení Roverského sveta.

Na začiatku plnenia Roverského sveta si na pravé vrecko skautskej rovnošaty roveri našívajú lem kruhu. Po úspešnom ukončení, t. j. po dvoch rokoch našívajú výplň kruhu.

Symbolický rámec

Symbolický rámec pre roverov a roverky je reálny svet a objavovanie všetkého čo ich v ňom čaká – nástrahy, radosti, povinnosti, záujmy v skautingu aj mimo skautingu. Ústrednou myšlienkou príručky je roverské heslo Slúžim! – sebe, blížnym, Bohu. Preto sa jednotlivé témy venujú vzdelávaniu, zahraničiu, práci, fungovaniu v komunite, osobnej spiritualite a pod.

Pôvodná verzia stupňov napredovania pre roverov

Roverská cesta – individuálny program roverov

Roverská cesta je cesta osobného rozvoja skautov v roverskom veku 19-24 rokov. Jej cieľom je naštartovanie samostatného rastu skauta. Prvým najdôležitejším bodom je rozhodnutie nastúpiť na cestu. Druhým, nemenej dôležitým, je oslovenie tútora. Roverská cesta má originálnu podobu pre každého pútnika podľa jeho individuálnych potrieb. Jej podobu spoločne tvoria tútor a pútnik.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne nastúpenie na cestu píš na karol.durcik@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Letné skautské časopisy už vo vašich schránkach!

Letné skautské tábory a ich nenahraditeľná atmosféra sú na dosah. Ruka v ruke s nimi prichádzajú letné čísla Džungle, Skauta a Média, ktoré nesmú...

Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov

Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok je najväčšou novinkou zrušenie povinnosti mať od...

Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov v kocke

/Aktualizované k 27.6.2023/ Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok nás nečakajú žiadne organizačné zmeny...