Roverská cesta

Individuálny program roverov

Cesta je spôsob, ako sa niekde dostať. Znamená niečomu sa priblížiť. Napríklad ku šťastiu alebo ku láske. Cesta je súčasne spôsob ako sa vzdialiť. Napríklad od šťastia alebo od lásky. Je dobré vedieť smer vlastných ciest. Odkiaľ a kam smerujú. Či majú cieľ alebo sa strácajú v prázdnote. Či prinášajú alebo odnášajú… do tvojho vnútra nový deň.

Cesta, ktorú Ti ponúkame, je cestou Roverov. Neprebádaná, neznáma, ale preto lákavá.. Pod roverskú cestu sa doteraz podpísalo desiatky podobných mladých ľudí ako si Ty. Pribudne ku menám ako Lesky, Zelinkár, Samorast, Jaso, Závada, Rikitan, Haki, Romeo, Sztraka, Tiger, Četan, Jahôdka… aj tvoje meno?

Doteraz málo vykročilo týmto smerom…. a ešte menej došlo.

Predstav si stredoveký hrad.

…v ňom sa mihajú tiene postáv. Stoja tam skutočný rytieri v kovovej zbroji. Prilbice, štíty, brnenie a drôtené košele… Siluety kamenných múrov. Cimburie s ktorých trčia lesklé kopie a halapartne… Vôňa starých chodieb, tajomné pološero tam, kde už blikajúce svetlo ma zakázané ísť… Niečo ako skutočnosť, niečo ako sen. A potom do ticha noci zaznie hlas : „Pasujem Ťa do stavu roverského s právom nosiť rodový erb…“. Vidíš ako tieň meča mäkko dosadá na plece kľačiacej postavy. Si to ty? Môžeš  sa uštipnúť a uvidíš to znovu…Hrad, rytieri, postavy, polnočné ticho. Áno stalo sa, v roku pána 1999, 2000 na hrade Spišskom.

Možno sa ti bude zdať roverská cesta náročná. Priveľa vyžaduje, nedáva odpočinku.

Alebo… práve preto… čakala iba na Teba?

Najčastejšie otázky a základné informácie

Čo je to Roverská cesta a pre koho je určená?

 • Roverská cesta je cesta osobného rozvoja skautov v roverskom veku 19-24 rokov.

Čo je cieľom RC?

 • Cieľom RC je naštartovanie samostatného rastu skauta bez potreby ďalšej pomoci tútora.

Ako začať?

 • Prvým najdôležitejším bodom je rozhodnutie nastúpiť na cestu. Druhým, nemenej dôležitým, je oslovenie tútora. Pútnik sa vydáva na Roverskú cestu pod vedením tútora. Skauta, ktorého tútor prijme na roverskú cestu, označujeme „pútnik na roverskej ceste“.

Ako prebieha cesta?

 • Roverská cesta má originálnu podobu pre každého pútnika podľa jeho individuálnych potrieb. Jej podobu spoločne tvoria tútor a pútnik.  Hlavnými prostriedkami RC sú osobný vzťah medzi pútnikom a tútorom, osobný príklad, diskusie, vigílie, dôkazy. Symbolickým rámcom RC sú dve brány a päť ciest.

Čo ma čaká na konci?

 • Absolvent RC je po úspešnom absolvovaní pasovaný tútorom na rovera. Od tohto okamihu je členom roverského rodu tútora a má právo nosiť nášivku svojho rodu.

Prečo majú absolventi erby rôznych farieb?

 • Každý rover patrí do jedného z historických rodov, podľa toho, u ktorého tútora dokončil RC. Každý rod má svoj erb. Každý z rodov začína od jedného z tvorcov Roverskej cesty, ktorí absolvovali RC jej samotným vytvorením a následne boli pasovaní na roverov a stali sa tak prvými členmi Kolektívu tútorov.

Zoznam aktívnych tútorov

 • Jana Bublavá – Voda (Stará Turá)
 • Jakub Slobodník – Štrkáč (Horné Orešany)
 • Mirka Daňová – Sztraka (Pezinok)
 • Katarína Trizuliaková – Kaja (Čerín)
 • Karol Ďurčík – Káďo (Detva)
 • Samuel Zubo – Jaso (Praha)
 • Tomáš Štefunko – Japonko (Trnava)
 • Mária Zgrebňáková – Jahôdka (Dolný Kubín)
 • Júlia Klaudia Knižková – India (Kežmarok)
 • Margaréta Mikovínyová – Grétka (Detva)
 • Adam Brodanský – Bigfoot  (Kežmarok)

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne nastúpenie na cestu píš na karol.durcik@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...