1. Na besede s rybárom alebo s ochrancom prírody sme rozprávali o živote vo vodách.
 2. Spravili sme vlastnú mapu kolobehu vody v prírode.
 3. Usporiadali sme výstavku našich kresieb na tému čistých vôd a života vo vodách.
 4. Pozorovali sme život vo vodách stojacich a tečúcich.
 5. Boli sme na exkurzii v čističke odpadových vôd. Rozprávali sme si o rôznych znečisteniach, ktoré pochádzajú aj z našich domácností.
 6. Vyčistili sme studničku a jej okolie. Usporiadali sme slávnosť otvárania studničiek.
 7. Pozorovali sme život žiab. Podľa atlasu sme nakreslili aspoň tri druhy spomedzi našich žiab a výtvarne sme stvárnili význam týchto živočíchov v prírode.
 8. V klubovni alebo u niektorého člena či kamaráta sme sa istý čas starali o akvárium, jeho čistenie, rastlinky, inštalovali sme filter, kŕmili rybičky a pod.
 9. So skúseným dospelým plavcom sme sa učili rôzne spôsoby plávania a potápania.

Poznámky

 • Žabím princom je také vĺča alebo včielka, ktorí majú radi vodu a život okolo nej. Na tému voda možno spraviť množstvo konkrétnych aktivít – hry, jednoduché stavby spojené s vodou (vodný mlyn), pozorovania či brigády. Veľa závisí od konkrétnych geografických podmienok vašej lokality. Prispôsobte si úlohy podľa toho, aké vodné zdroje sa nachádzajú vo vašom okolí.

Výchovný zámer odborky

Odborka uvádza do problematiky vody a života v nej a jej okolí. Pestuje pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane.

Odporúčaná literatúra

 • O. Štěrba: „Pramen života“ Panorama, Praha 1986
 • A. Schubert, J. Lellák: „Život ve sladkých vodách“, SNP, Praha 1973
 • V. Krupauer: „Zastavení na břehu“ JČN, Č. Budějovice, 1988
 • J. Jeník, V. Větvička: „Život rybníků a jezer“, Albatros, Praha 1982
 • J. Jeník, K. Spitzner: „Život v bažinách“, Albatros, Praha 1984
 • Diesener, Reichholf: „Obojživelníky a plazy“ Ikar, Bratislava1997
 • J. Reichholf: „Mokrade“ Ikar, Bratislava 1998
skauting-program-odborka-vlcata-14

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...