1. Navštívili sme výstavu výtvarného umenia.
 2. Nakreslili sme aspoň 3 kresby s motívom prírody či táborového života rôznymi technikami (farebnými pastelkami, ceruzkou, kombinovanou technikou – napríklad voskovky, tuš a vyškrabovanie motívov).
 3. Namaľovali sme zátišie či krajinku alebo portrét (vodovými alebo temperovými farbami).
 4. Vytvorili sme praktické predmety modelovaním z hliny alebo moduritu (vázy, misky, tanieriky, svietniky…).
 5. Vytvorili sme z papiera rôzne pásové vystrihovačky, alebo jednoduché skladačky (lodičky, čiapky, hra nebo – peklo…).
 6. Vytvorili sme výtvarné dielo netradičnou technikou (sadroryt, batikovanie, koláž, krkváž, frotáž…).
 7. Vytvorili sme jednoduchý land-art v prírode (umenie z prírodných materiálov v prírode).
 8. Urobili sme výstavku našich diel a urobili k nej naozajstnú vernisáž (aukciu).

Poznámky

 • Odborka sa môže plniť skupinovo či individuálne.
 • Pri praktickej činnosti je potrebný neustály dohľad a pomoc od dospelého, hlavne pri práci s akýmkoľvek náradím či nástrojmi.
 • Miesto moduritu je možné použiť plastelínu.

Výchovný zámer odborky

Odborka podporuje rozvoj výtvarných zručností,  je prípravou na vyššie stupne odborky pre skautský vek. Prispieva k sociálnemu a intelektuálnemu rozvoju.

Odporúčaná literatúra

 • Maryan Kohlová: 200 výtvarních činností, Portál 1996
 • Petra Vondrová : Výtvarné techniky pro děti, Portál 2001
 • Kol. autorov : Rukodělné práce a výtvarné hry, Skautské prameny – Liberec 1998
 • Koloman Leššo : UROB SI z hliny, moduritu, plastelíny, Mladé letá 1987 (edícia Urob si…)
skauting-program-odborka-vlcata-16

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...