1. Na dvoch rôznych táboroch sme strávili aspoň 10 dní.
 2. Stavali sme jednoduché stany (áčko a pod.)
 3. Dokázali sme sa s pomocou rodičov zbaliť na tábor, vieme, na čo ktorá časť táborového výstroja slúži a ako sa o ňu starať (vrátane starostlivosti o oblečenie počas tábora).
 4. Poznáme zásady práce s nožíkom a vieme ho správne a bezpečne používať.
 5. Pod dohľadom dospelého sme vyskúšali pracovať s pílkou, sekerou a zatĺkali sme klince.
 6. Do stanu sme si vyrobili užitočný doplnok (vešiak, podložku na zem, poličku, lavičku…)
 7. Na tábore sme vyrobili užitočnú vec pre všetkých táborníkov (nástenku, plôtik, mostík, slnečné hodiny, jednoduchú táborovú stavbu a pod.)
 8. Vyrobili sme družinovú lavičku k táboráku.
 9. Postavili sme celtový prístrešok pre družinu.
 10. Poznáme aspoň 3 druhy úžitkových a 2 druhy slávnostných ohňov.
 11. Spoznávame táborovú symboliku (nástupy, táboráky, kruh čistoty…).
 12. Spoločne sme pripravili suroviny a na ohnisku v kotlíku sme z nich uvarili jedlo pre oddiel alebo družinu.
 13. Vieme ako sa chrániť proti teplu a chladu, dokážeme sa správne obliecť do každého počasia a na nočnú hliadku.

Poznámky

 • Odborka sa plní hlavne na skautskom tábore. Je možné ju plniť skupinovo i individuálne.
 • Počet dní na tábore sa ráta zo všetkých táborov, ktorých sa vĺča alebo včielka zúčastnili.
 • Pri praktickej činnosti je potrebný neustály dohľad a pomoc od dospelého, hlavne pri práci s akýmkoľvek náradím či nástrojmi.

Výchovný zámer odborky

Odborka podporuje rozvoj skautských zručností, prispieva k sociálnemu a intelektuálnemu rozvoju i k rozvoju charakteru.

Odporúčaná literatúra

 • Dužík Miroslav: Táborová prax : príručka pre organizátorov táborov v prírode, SlSk, 2001
 • Dužík Miroslav: Ako do prírody : letné tábory, PEREX K+K, 1994
 • Vosátka Mirko: Tábornická encyklopedie, Mladá fronta, 1985
 • Watkins David: Táborenie a turistika, Mladé letá, 1995
 • Lindeboom Jeroen: Viazané stavby : 250 uzlov a techník, ako stavať bez klincov, SlSk, 2001
 • Hansa Miloš: Ako na to : osvedčené pracovné spôsoby, náradie a pomôcky pre domácu a školskú dielňu, SVTL, 1963
 • Jedlička Róbert: Víkend na chate, v chalupe, pod stanom, Obzor, 1985
 • Slašťan Dušan: Šlabikár zálesáka, Partner, 2003
 • Kayser Renée: Přítel lesa : Příručka pro mladé skauty, Osveta, 1997
skauting-program-odborka-vlcata-23

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj...

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať