1. Na dvoch rôznych táboroch sme strávili aspoň 10 dní.
 2. Stavali sme jednoduché stany (áčko a pod.)
 3. Dokázali sme sa s pomocou rodičov zbaliť na tábor, vieme, na čo ktorá časť táborového výstroja slúži a ako sa o ňu starať (vrátane starostlivosti o oblečenie počas tábora).
 4. Poznáme zásady práce s nožíkom a vieme ho správne a bezpečne používať.
 5. Pod dohľadom dospelého sme vyskúšali pracovať s pílkou, sekerou a zatĺkali sme klince.
 6. Do stanu sme si vyrobili užitočný doplnok (vešiak, podložku na zem, poličku, lavičku…)
 7. Na tábore sme vyrobili užitočnú vec pre všetkých táborníkov (nástenku, plôtik, mostík, slnečné hodiny, jednoduchú táborovú stavbu a pod.)
 8. Vyrobili sme družinovú lavičku k táboráku.
 9. Postavili sme celtový prístrešok pre družinu.
 10. Poznáme aspoň 3 druhy úžitkových a 2 druhy slávnostných ohňov.
 11. Spoznávame táborovú symboliku (nástupy, táboráky, kruh čistoty…).
 12. Spoločne sme pripravili suroviny a na ohnisku v kotlíku sme z nich uvarili jedlo pre oddiel alebo družinu.
 13. Vieme ako sa chrániť proti teplu a chladu, dokážeme sa správne obliecť do každého počasia a na nočnú hliadku.

Poznámky

 • Odborka sa plní hlavne na skautskom tábore. Je možné ju plniť skupinovo i individuálne.
 • Počet dní na tábore sa ráta zo všetkých táborov, ktorých sa vĺča alebo včielka zúčastnili.
 • Pri praktickej činnosti je potrebný neustály dohľad a pomoc od dospelého, hlavne pri práci s akýmkoľvek náradím či nástrojmi.

Výchovný zámer odborky

Odborka podporuje rozvoj skautských zručností, prispieva k sociálnemu a intelektuálnemu rozvoju i k rozvoju charakteru.

Odporúčaná literatúra

 • Dužík Miroslav: Táborová prax : príručka pre organizátorov táborov v prírode, SlSk, 2001
 • Dužík Miroslav: Ako do prírody : letné tábory, PEREX K+K, 1994
 • Vosátka Mirko: Tábornická encyklopedie, Mladá fronta, 1985
 • Watkins David: Táborenie a turistika, Mladé letá, 1995
 • Lindeboom Jeroen: Viazané stavby : 250 uzlov a techník, ako stavať bez klincov, SlSk, 2001
 • Hansa Miloš: Ako na to : osvedčené pracovné spôsoby, náradie a pomôcky pre domácu a školskú dielňu, SVTL, 1963
 • Jedlička Róbert: Víkend na chate, v chalupe, pod stanom, Obzor, 1985
 • Slašťan Dušan: Šlabikár zálesáka, Partner, 2003
 • Kayser Renée: Přítel lesa : Příručka pro mladé skauty, Osveta, 1997
skauting-program-odborka-vlcata-23

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...