1. Na výprave sme sa naučili ako sa správať a maskovať pri pozorovaní zvierat.
 2. Vieme, aké stopy zanechávajú zvieratá (odtlačky chodidiel, perie, olúpaná kôra, trus, šupky semien a pod.).
 3. Poznáme odtlačky 10 zvierat (napríklad: kôň, krava, ovca, srnec, pes, mačka, zajac, vrabec, hus, sliepka). Stopy sme si nakreslili a obrázkami vyzdobili klubovňu.
 4. Na výprave sme sledovali stopu zvieraťa a z najkrajšieho odtlačku sme dokázali vyrobiť sadrový odliatok.
 5. Počúvali sme hlasy vtákov a zvierat a pokúsili sme sa ich napodobniť.
 6. Rozoznáme podľa hlasu 5 vtákov.
 7. Podľa ľudských stôp vieme určiť, či človek bežal alebo šiel voľným krokom.
 8. V prírode vieme podľa ohniska a poriadku okolo neho určiť, akí ľudia tam asi táborili.
 9. V mäkkej pôde alebo na prašnej ceste rozoznáme stopy vozidiel (bicykel, motorka, osobné auto, traktor…).

Poznámky

 • Pri plnení tretieho bodu je možné použiť nahrávky hlasov vtákov a zvierat.
 • Siedmy bod sa plní na snehu, v piesku alebo na prašnom povrchu aby deti rozdiel videli na vlastné oči.
 • Pred plnením tejto odborky je potrebné preštudovať literatúru o stopárstve a pripraviť potrebný materiál (sadru, CD so zvukmi vtákov a zvierat a pod.)

Výchovný zámer odborky

Odborka rozvíja pozornosť, zručnosti a pomáha k intelektuálnemu a sociálnemu rozvoju. Zároveň pomáha pri budovaní pozitívneho vzťahu k prírode.

Odporúčaná literatúra

 • K. Dolejš: Skautské stopařství, Merkúr, Praha, 1991
 • Lisak Frédéric: Stopy a odtlačky : rozlišovanie vtáčích pier, rozpoznávanie stôp líšky, diviaka alebo jazveca.., Príroda, 1996
 • Leutscher Alfred: Stopy a značky zvierat, Mladé letá, 1996
 • Lisak Frédéric: Stopy, Slovart, 2004
 • Gourier James: Mladý pozorovateľ v lese, Slovart, 2002
 • Kayser Renée: Přítel lesa : Příručka pro mladé skauty, Osveta, 1997
 • M. Dužík: Ako do prírody, Perex, Bratislava 1994
 • Colvin Leslie: Pestrý život v prírode, Mladé letá, 2000
skauting-program-odborka-vlcata-17

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...