1. V múzeu alebo na hrade sme sa zoznámili s životom stredovekých rytierov, ich zvykmi, zbraňami, turnajmi a vtedajšími spôsobmi.
 2. Usporiadali sme výlet na starý hrad a zúčastnili sa vystúpenia skupiny historického šermu.
 3. Vyrobili sme si rytiersku zbroj (brnenie), drevený meč a štít s namaľovaným erbom.
 4. Usporiadali sme bojovú hru s dobýjaním opevnenia.
 5. Usporiadali sme rytiersky turnaj a v ňom jednotlivé súťaže ako klanie, jazdecké zápasy, boj s palcátom, streľba z luku, zápasy a rôzne iné „dobové“ športové disciplíny v prírode. Na záver turnaja sme usporiadali odmeňovanie víťazov a na ich počesť trubadúrsku súťaž.
 6. Hrali sme scénky vyjadrujúce základy zdvorilosti, rytierske cnosti a činnosti.
 7. Usporiadali sme pasovanie rytierov so spomienkou na svätého Juraja, patróna rytierov a skautov.
 8. Vytvorili sme si vlastný rytiersky kódex.

Poznámky

 • Pri bojových hrách dbáme na bezpečnosť. Napr. pri palcátovom turnaji používame mäkké handrové gule pripevnené povrázkom k rúčke, bojovníci sa bránia vyrobeným štítom, rátajú sa zásahy na telo. Pri jazdeckých súbojoch môžu kone nahradiť spoluhráči atď. Šermovaniu palicami sa radšej vyhnime.
 • Aby sme predišli rozčarovaniu, treba deťom povedať aj skutočnú historickú pravdu: stredovekí rytieri boli ľudia ako všetci ostatní. Mali chyby, boli hriešni, dopúšťali sa často zla. Nemali by sme napríklad propagovať križiacke vojny, ktoré boli v skutočnosti krvavým konfliktom dvoch náboženských fundamentalizmov s nedoziernymi následkami na obidvoch stranách. Napriek tomu sa z rytiera časom vyvinul symbol pozitívnych vlastností a cností, ktoré sú ideálom do dnešných čias. Na tie sa treba zamerať. Rytier ako symbol, ktorý má čo povedať aj dnešku.

Výchovný zámer odborky

Odborka je prípravou na plnenie odboriek skautských a roverských. Formou hry zoznamuje deti s históriou, životom a etikou rytierstva. Vĺčatá a včielky by mali rytiera chápať ako európsky nadčasový etický ideál, hodný nasledovania vo formách súčasných. Pomocou tohto symbolu môžeme deti učiť základy etiky, etikety, vyvinúť v nich záujem o históriu, ochotu slúžiť v mene vyšších ideálov atď.

Odporúčaná literatúra

 • Klučina: Rytieri. Homo militaris, Fragment, Praha 95
 • C.C. Ragache, Francis Phillipps: Rytieri. Mýty a legendy. Gemini, Bratislava 1994
 • Hulpach: Rytíři krále Artuše. Fénix, Praha 1991
 • T. Malory: Artušova smrť“. Tatran 1979
 • Huizinga: Jeseň stredoveku, Tatran, Bratislava 1990
 • Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1994
 • L. Křižek, Zdirad Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje. Libri, Praha 1997
 • P. Fandák: Rytieri. Články v Médiu č. 5/96 až 3/97
 • C. A. von Volbroth: Heraldika. Úvod do světa erbů. Blesk, Ostrava 1996
skauting-program-odborka-vlcata-10

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...