1. Navštívili sme výstavu remesiel, tvorivé dielne či remeselnícku dielňu.
  2. Rozprávali sme sa s remeselníkom, ktorý nám porozprával o svojej práci a vyskúšali sme si jeho remeslo.
  3. Vyskúšali sme si aspoň 3 remeslá a vyrobili sme si aspoň 3 výrobky z rôznych remeselných oblastí.
  4. Vyrobili sme erby rôznych remeselníckych cechov.
  5. Usporiadali sme burzu alebo trh vlastných výrobkov.
  6. Vymysleli sme si príbeh o remeselníkoch a zahrali sme ho ako scénku.
  7. Zahrali sme sa hru o remeslách (napríklad „My sme dvaja remeselníci“).
  8. Prečítali sme si rozprávku o remeselníkoch alebo sme si pozreli film, rozprávku súvisiacu s vybraným remeslom.

Poznámky

  • Výber remesiel je na vodcovi, podľa možností a záujmu detí (napr. výrobky z hliny, drotárske výrobky – šperky, pletenie korbáčov, vyrezávanie z dreva, kožené mešce, pečenie perníkov a pod.) pričom pri práci s nástrojmi dbáme na zvýšenú bezpečnosť a deti nenechávame pracovať bez dohľadu dospelého. Je vhodná rôznorodosť remesiel. Návrh na erby môže vymyslieť vodca a vyrobiť ich potom spolu s vĺčatami, ideálne ak vyrobia aspoň 3 erby. Deti si z vlastnoručne vyrobených  výrobkov pripravia trh, môžu si pripraviť plagátiky/ pozvánky na trhy a rozvešať ich, pozvať rodičov, kamarátov. Rozprávka vhodná ku odborke napríklad Kráľ drozdia brada – hrnčiarstvo, trhy …

Výchovný zámer odborky:

Odborka je zameraná na rozšírenie vedomostí a zručností o tradičných remeslách, spoznávaní našej kultúry a tradícií, podpora záujmu detí o našu históriu, remeslá a tradícií.

skauting-program-odborka-vlcata-29

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...