1. Navštívili sme stanicu RZP, kde nám ukázali vybavenie sanitky. Poznáme telefónne číslo 112 a vieme ako postupovať pri telefonovaní na tiesňovú linku.
 2. Vyrobili sme maketu človeka v životnej veľkosti s najdôležitejšími orgánmi v tele a popisom ich funkcií.
 3. Rozprávali sme sa s vyškoleným zdravotníkom, ktorý nám ukazoval správny spôsob ošetrovania raneného a vysvetlil nám, ako predchádzať úrazom a chorobám.
 4. Hrali sme sa na záchranárov, ošetrovali sme „ranených“ so zlomeninou, krvácaním, popáleninami, v bezvedomí…
 5. Na výprave sme si vyskúšali prenos raneného a stabilizovanú polohu.
 6. Na modeli sme si vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie.
 7. Každý člen si zaviedol lekárničku alebo KPZ, v ktorej má bežné pomôcky na poskytnutie prvej pomoci (náplasti, ovínadlo, dezinfekčný prostriedok, gáza) a vieme ako sa používajú.
 8. Vyrobili sme plagát o poskytovaní prvej pomoci a vystavili ho v klubovni.
 9. Vieme ako postupovať, keď sa stane zranenie alebo úraz –  povieme to staršiemu (vodca, zdravotník, rodič). Vieme že lieky užívame len pod dohľadom dospelej osoby.

Poznámky:

 • Odborku možno plniť v prírode aj v klubovni.
 • Bod 9 sa realizovať nemusí. Ide v ňom len o to, aby sa deti naučili, že poranenia majú oznámiť staršej, skúsenejšej osobe a že lieky nesmú brať sami.
 • Pri plnení úloh dbáme na bezpečnosť „ranených“ aj „ošetrujúcich“, najmä pri prenose „raneného“.

Výchovný zámer odborky:

Deti sa naučia základy poskytovania prvej pomoci, naučia sa ošetriť bežné poranenia, privolať pomoc. Zároveň sa hrovou formou oboznamujú s prácou záchranárov.

Odporúčaná literatúra:

 • Dobiáš, V.: Abeceda prvej pomoci. Slovenský Červený kríž, Bratislava 2008, 1. revidované vydanie.
 • Príručka Slovenského Červeného kríža pre kurzy prvej pomoci. Bratislava.
skauting-program-odborka-vlcata-15

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...