Priateľ vtákov

 1. Na besede so znalcom sme sa zoznámili s vtákmi vyskytujúcimi sa v našom kraji, aj so spôsobom ich života. Dozvedeli sme sa, prečo treba vtákov chrániť.
 2. Navštívili sme prírodovedné múzeum, kde sme sa na vypchatých vtákoch učili rozoznať najbežnejšie druhy.
 3. Na preparátoch sme pozorovali stavbu vtáčích tiel – kostru, perie, nohy, zobáky… Skúmali sme, ako sú vtáky uspôsobené rozličným podmienkam života a výživy.
 4. Kreslili sme stopy bežného vtáctva a určovali sme jednotlivé druhy vtákov podľa stôp.
 5. Spravili sme výstavu obrázkov a fotiek bežných divo žijúcich vtákov v našom kraji a zorganizovali sme súťaž v určovaní ich mien.
 6. Podnikli sme lovy na vtáčie perá a skompletizovali sme spoločne menšiu zbierku pier.
 7. Každý z nás vyrobil jednu vtáčiu búdku, a tie sme potom vyvesili správnym spôsobom na vhodnom mieste a vo vhodnej dobe. Pozorovali sme, čo sa nám v búdke usadilo.
 8. Vyrobili sme kŕmidlo a vo vhodnej dobe sme prikrmovali vtáctvo. Na Vianoce sme spravili vianočný stromček pre vtákov ovešaný lojom a pod.
 9. Na výprave do prírody sme pozorovali vtáky.
 10. Pomáhali sme vysádzať vhodné kroviny, ktoré vtáky potrebujú k hniezdeniu a ktoré im v zime poskytujú jedlé plody.

Poznámky

 • Pri plnení tejto odborky bude treba pomoc človeka, ktorý sa o túto problematiku zaujíma. Kde je taká možnosť, dá sa pre poznávanie využiť aj zoologická záhrada.
 • Nedajme si nahovoriť nejakým poľovníkom názor o škodlivosti dravcov. Učme deti pozorovať ekologické vzťahy. Naučme ich, že každý živočíšny druh je potrebný na udržanie prírodnej rovnováhy.
 • Sledovanie vtákov možno prispôsobiť podľa miestnych možností – vodné vtáky, bociany, siluety letiacich dravcov, sovy…

Výchovný zámer odborky

Odborka podporuje záujem o vtáctvo, pomoc vtáctvu a prírode.

Odporúčaná literatúra

 • JF. Odhlídal: „Ornitologická příručka“ SZN, Praha 1977
 • A. Gosler: „Atlas vtákov sveta“. Príroda, Bratislava 1994
 • W. Černý: „Ptáci“ Artia, Praha 1980
 • F. Vileček, Z. Berger: „Atlas vtákov“, Obzor, Bratislava 1984
 • A. Čaputa a kol. : „Atlas chránených živočíchov“ Obzor, Bratislava 1987
 • K. Dolejš: „Skautské stopařství“ Merkúr, Praha 1991
 • I. Kňaze: „Vo vtáčích búdkach“ SNP, Bratislava 1987
 • M. Dužík: „Ako do prírody“ Perex, Bratislava
 • Metodické materiály SZOPK: Zhotovovanie a aplikácia vtáčích búdok a Chráňme vtáctvo.
skauting-program-odborka-vlcata-9

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj...

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať