1. Vyrobili sme si model pravekej osady.
 2. Postavili sme si príbytky.
 3. Vyrobili sme si primitívny pluh, zorali cca 1m2 – 2m2 pôdy a vysiali obilie.
 4. Urobili sme si oštepy a kamenné sekery a lovili zver.
 5. Zakladali sme oheň nie len zápalkami, ale aj kameňmi a palicami.
 6. Ušili sme si kožené (plátenné) odevy a oblečenie z papradia a prasličiek, ozdobili sme sa náhrdelníkmi zo „zvieracích“ zubov.
 7. Živili sme lesným ovocím, ktoré sme našli a upiekli sme si placky.
 8. Našli sme vhodné kamene a maľovali na nich výjavy zo života kmeňa, príbytky sme pomaľovali jaskynnými maľbami.
 9. Vyrobili sme skamenelinu živočícha alebo rastliny.
 10. Urobili sme si primitívne hudobné nástroje a pripravili koncert. Pri ohni sme predviedli rituálny tanec.

Poznámky:

 • Odborka má byť veľmi praktická, má sa plniť v prírode. Je vhodným námetom na táborovú hru.
 • Bod 3 je potrebné robiť na začiatku tábora, aby malo obilie dostatok času na rast. Najvhodnejšie je vysiať žeruchu.
 • Zvieracie zuby ľahko vyrobíte z modelovacej hliny alebo moduritu.
 • Pri plnení bodu 4 je vhodné okrem zvierat z kartónu umiestniť v lese aj mäso (mrazené kura) a vajíčka ktoré potom deti použijú v bode 7.
 • Výroba skameneliny – odliatok zo sadry.
 • Odborku je vhodné doplniť hrami s touto problematikou.

Výchovný zámer odborky:

Pri plnení odborky deti poznávajú život ľudí v praveku. Odborka ukazuje hodnotu ľudskej práce pri výrobe odevov, zbraní, pri love. Prispieva ku kladnému vzťahu detí k prírode.

Odporúčaná literatúra:

 • Včelák, J.: U pravěkých lovců, Rytíři krále Artuše. Brno 1999.
 • Foglová, M.: Táborové etapové hry. Praha 2006.
 • Lommel Andreas: Pravěk a umění přírodních národů : Umění světa, Artia, 1972
 • Kholová Helena: Po stopách lovců kožešin, Albatros, 1989
skauting-program-odborka-vlcata-22

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...