1. Stretli sme sa s Ikarom, ktorý nám rozprával o svojich pokusoch lietať nad zemou.
 2. Z papiera sme robili rôzne druhy lietadielok a zavesili si ich v klubovni na špagát, alebo s nimi zorganizovali preteky.
 3. Spravili sme si vlastných šarkanov a púšťali sme si ich.
 4. Prezerali sme si knihy alebo články o lietadlách a lietaní.
 5. Zúčastnili sme sa na leteckom kurze.
 6. Spravili sme model balóna alebo lietadla.
 7. Boli sme na leteckom dni alebo letisku, stretli sme sa s pilotom.

Poznámky

 • Ktoré dieťa by nechcelo byť pilotom či letuškou? Plnenie tejto odborky môže byť veľmi atraktívne. Dá sa tu skombinovať hra so skutočnosťou – hranie sa na letecký kurz s robením modelov lietadiel, púšťanie šarkanov s poznávaním zákonov fyziky.
 • Dajte si záležať na správnej atmosfére – pri plnení odborky si deti musia uvedomiť, že byť pilotom znamená aj disciplínu, presnosť a precíznosť, schopnosť spolupráce, odvahu, koncentráciu, technické znalosti a predovšetkým veľkú zodpovednosť za ľudské životy a majetok.
 • Odborku môžete dotvoriť – pozeraním filmu s leteckou tematikou, vyzdobením klubovne obrázkami a maketami lietadiel a pod.

Výchovný zámer odborky

Pri odborke sa deti zoznamujú s prácou pilotov, so základnou leteckou fyzikou. Odborka tiež rozvíja charakterovú stránku osobnosti, ako aj manuálne zručnosti.

Odporúčaná literatúra

 • Nedelka, M.: Slovenský letecký slovník. Magnet-Press, Bratislava 1998.
 • Štefánik, F.: Športové lietanie, lietadlá, letci. Alfa, Bratislava 1988.
 • Kol.: Ilustrovaná historie letectví. naše vojsko, Praha 1991.
 • Balej, J.: Cesta do oblakov. Alfa, Bratislava 1991.
 • Hurt, Z.: Ilustrovaná historie letectví. Naše vojsko, Praha 1991.
 • Prunier, J.: Malá kronika letectví 1,2,3,4. Mladé letá, Bratislava 1994-95.
skauting-program-odborka-vlcata-8

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...