1. Zoznámili sme sa s históriou olympijských hier.
  2. Pripomenuli sme si význam olympijského symbolu (5 kruhov). Nakreslili sme ho alebo vymodelovali a zavesili do klubovne.
  3. Navštívili sme športový klub alebo sme si pozvali na besedu športovca.
  4. Zúčastnili sme sa športového podujatia ako diváci.
  5. Zistili sme, aké športové kluby sa nachádzajú v našom regióne a zistili sme ich symboly.
  6. Na schôdzkach a výletoch hrali netradičné pohybové a športové hry.
  7. Pripravovali a usporiadali sme zimné alebo letné olympijské hry, na ktoré sme do športovej súťaže pozvali členov aspoň z jedného iného oddielu.
  8. Podľa počtu olympijských disciplín sme si vyrobili zlaté, strieborné a bronzové medaily.
  9. Vieme, čo je to fair play a zoznámili sme sa s konkrétnym činom športovca, ktorý sa zachoval v duchu tohto pravidla.

Poznámky

  • Na aktivitu olympiáda je vhodné pozvať hostí, napríklad rodičov detí.
  • Pri aktivitách sa snažíme rešpektovať prípadné individuálne zdravotné obmedzenia detí (astmatici a pod.), tiež dbáme na zvýšenú bezpečnosť pri športových disciplínach.
skauting-program-odborka-vlcata-34

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...