1. Zoznámili sme sa s históriou olympijských hier.
  2. Pripomenuli sme si význam olympijského symbolu (5 kruhov). Nakreslili sme ho alebo vymodelovali a zavesili do klubovne.
  3. Navštívili sme športový klub alebo sme si pozvali na besedu športovca.
  4. Zúčastnili sme sa športového podujatia ako diváci.
  5. Zistili sme, aké športové kluby sa nachádzajú v našom regióne a zistili sme ich symboly.
  6. Na schôdzkach a výletoch hrali netradičné pohybové a športové hry.
  7. Pripravovali a usporiadali sme zimné alebo letné olympijské hry, na ktoré sme do športovej súťaže pozvali členov aspoň z jedného iného oddielu.
  8. Podľa počtu olympijských disciplín sme si vyrobili zlaté, strieborné a bronzové medaily.
  9. Vieme, čo je to fair play a zoznámili sme sa s konkrétnym činom športovca, ktorý sa zachoval v duchu tohto pravidla.

Poznámky

  • Na aktivitu olympiáda je vhodné pozvať hostí, napríklad rodičov detí.
  • Pri aktivitách sa snažíme rešpektovať prípadné individuálne zdravotné obmedzenia detí (astmatici a pod.), tiež dbáme na zvýšenú bezpečnosť pri športových disciplínach.
skauting-program-odborka-vlcata-34

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...