Objaviteľ ľudovej minulosti

 1. Spravili sme si rodokmeň svojej rodiny a spolu sme sa rozprávali, kto odkiaľ pochádza.
 2. Navštívili sme múzeum ľudovej kultúry alebo skanzen, rozprávali sme s etnografom alebo odborníkom na ľudové umenie.
 3. Rozprávali sme s najstarším človekom v našom okolí.
 4. Preniesli sme sa v čase o 100 rokov dozadu a objavovali život našich predkov.
 5. Počas niektorého ľudového sviatku (dožinky, fašiangy, Veľká noc…) sme objavovali a plnili staré ľudové zvyklosti.
 6. Založili sme si vlčiacky folklórny súbor, kde sme sa učili ľudové piesne a tance.
 7. Zorganizovali sme festival ľudového umenia nášho regiónu (piesne, tance, zvyky, umelecké výrobky).
 8. Nakreslili sme plagát o typických prvkoch nášho regiónu a vyvesili sme ho v klubovni.

Poznámky

 • V mestách i na dedinách sa dá objaviť veľké množstvo zaujímavých zvyklostí, z ktorých niektoré sa dodržiavajú dodnes. Starobylé sviatky nám pomáhajú uvedomovať si mnohé deje v prírode, ako aj pripomínať si významné, v našich podmienkach najmä kresťanské sviatky. Vyberte si niektoré z týchto sviatkov, skĺbte zvyky so zaujímavým programom a vzniknú krásne tradičné akcie.
 • Mnohé prvky ľudovej kultúry a zvykov objavíte pri skúmaní monografií vašej obce, mesta, možno sa vám podarí nahliadnuť do obecnej kroniky či zistiť niečo u pamätníkov.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha uvedomiť si naše korene a generáciami odovzdávané bohatstvo. Rozvíja sociálnu i duchovnú stránku osobnosti.

Odporúčaná literatúra

 • Informačné brožúrky a knihy o vašom meste, turistickí sprievodcovia…
 • Čelláková, L.: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ. Univerzita M. Bella, B. Bystrica 1997.
 • Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta, Martin 1983.
 • Janotka, M.: Remesla našich předků. Svoboda, Praha 1987.
 • Botíková, M.: Tradície slovenskej rodiny. Veda, Bratislava 1997.
skauting-program-odborka-vlcata-3

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

V roku 2021 aktualizujeme voľné programové moduly NOX i Pamäť národa

Niektoré programové prvky pravidelne aktualizujeme, pretože ich podmienky sa každý rok trochu menia. V tomto článku vám prinášame nové informácie k dvom obľúbeným voľným programovým modulom...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať