Objaviteľ ľudovej minulosti

 1. Spravili sme si rodokmeň svojej rodiny a spolu sme sa rozprávali, kto odkiaľ pochádza.
 2. Navštívili sme múzeum ľudovej kultúry alebo skanzen, rozprávali sme s etnografom alebo odborníkom na ľudové umenie.
 3. Rozprávali sme s najstarším človekom v našom okolí.
 4. Preniesli sme sa v čase o 100 rokov dozadu a objavovali život našich predkov.
 5. Počas niektorého ľudového sviatku (dožinky, fašiangy, Veľká noc…) sme objavovali a plnili staré ľudové zvyklosti.
 6. Založili sme si vlčiacky folklórny súbor, kde sme sa učili ľudové piesne a tance.
 7. Zorganizovali sme festival ľudového umenia nášho regiónu (piesne, tance, zvyky, umelecké výrobky).
 8. Nakreslili sme plagát o typických prvkoch nášho regiónu a vyvesili sme ho v klubovni.

Poznámky

 • V mestách i na dedinách sa dá objaviť veľké množstvo zaujímavých zvyklostí, z ktorých niektoré sa dodržiavajú dodnes. Starobylé sviatky nám pomáhajú uvedomovať si mnohé deje v prírode, ako aj pripomínať si významné, v našich podmienkach najmä kresťanské sviatky. Vyberte si niektoré z týchto sviatkov, skĺbte zvyky so zaujímavým programom a vzniknú krásne tradičné akcie.
 • Mnohé prvky ľudovej kultúry a zvykov objavíte pri skúmaní monografií vašej obce, mesta, možno sa vám podarí nahliadnuť do obecnej kroniky či zistiť niečo u pamätníkov.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha uvedomiť si naše korene a generáciami odovzdávané bohatstvo. Rozvíja sociálnu i duchovnú stránku osobnosti.

Odporúčaná literatúra

 • Informačné brožúrky a knihy o vašom meste, turistickí sprievodcovia…
 • Čelláková, L.: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ. Univerzita M. Bella, B. Bystrica 1997.
 • Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta, Martin 1983.
 • Janotka, M.: Remesla našich předků. Svoboda, Praha 1987.
 • Botíková, M.: Tradície slovenskej rodiny. Veda, Bratislava 1997.
skauting-program-odborka-vlcata-3

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...