Objaviteľ ľudovej minulosti

 1. Spravili sme si rodokmeň svojej rodiny a spolu sme sa rozprávali, kto odkiaľ pochádza.
 2. Navštívili sme múzeum ľudovej kultúry alebo skanzen, rozprávali sme s etnografom alebo odborníkom na ľudové umenie.
 3. Rozprávali sme s najstarším človekom v našom okolí.
 4. Preniesli sme sa v čase o 100 rokov dozadu a objavovali život našich predkov.
 5. Počas niektorého ľudového sviatku (dožinky, fašiangy, Veľká noc…) sme objavovali a plnili staré ľudové zvyklosti.
 6. Založili sme si vlčiacky folklórny súbor, kde sme sa učili ľudové piesne a tance.
 7. Zorganizovali sme festival ľudového umenia nášho regiónu (piesne, tance, zvyky, umelecké výrobky).
 8. Nakreslili sme plagát o typických prvkoch nášho regiónu a vyvesili sme ho v klubovni.

Poznámky

 • V mestách i na dedinách sa dá objaviť veľké množstvo zaujímavých zvyklostí, z ktorých niektoré sa dodržiavajú dodnes. Starobylé sviatky nám pomáhajú uvedomovať si mnohé deje v prírode, ako aj pripomínať si významné, v našich podmienkach najmä kresťanské sviatky. Vyberte si niektoré z týchto sviatkov, skĺbte zvyky so zaujímavým programom a vzniknú krásne tradičné akcie.
 • Mnohé prvky ľudovej kultúry a zvykov objavíte pri skúmaní monografií vašej obce, mesta, možno sa vám podarí nahliadnuť do obecnej kroniky či zistiť niečo u pamätníkov.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha uvedomiť si naše korene a generáciami odovzdávané bohatstvo. Rozvíja sociálnu i duchovnú stránku osobnosti.

Odporúčaná literatúra

 • Informačné brožúrky a knihy o vašom meste, turistickí sprievodcovia…
 • Čelláková, L.: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ. Univerzita M. Bella, B. Bystrica 1997.
 • Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta, Martin 1983.
 • Janotka, M.: Remesla našich předků. Svoboda, Praha 1987.
 • Botíková, M.: Tradície slovenskej rodiny. Veda, Bratislava 1997.
skauting-program-odborka-vlcata-3

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...