1. Navštívili sme televízne alebo rozhlasové štúdio alebo redakciu miestnych novín.
  2. Skúmali sme nejaký problém v oddiele, škole alebo meste a potom sme o ňom napísali.
  3. Spravili sme anketu týkajúcu sa názorov na nejakú zaujímavú otázku.
  4. Spravili sme aspoň jedno číslo vlastného časopisu, kde sme písali články a kreslili obrázky a poznáme, v čom sa líšia noviny od časopisu.
  5. Nahrali sme vlastnú rozhlasovú reláciu.
  6. Pripravili sme vlastný televízny program.

Poznámky

  • Vĺčatá a včielky by mali spoznať fascinujúce povolanie žurnalistiky. Novinári sa pri svojej práci dozvedajú veľké množstvo informácií, spoznávajú veľa nových vecí. V slobodných krajinách sú novinári strážnym psom demokracie. Včas upozorňujú verejnosť na hrozby, kontrolujú plnenie verejných sľubov, dávajú priestor pre rôzne názory.
  • Najdôležitejšou novinárskou vlastnosťou je úcta k pravde, čestnosť. Novinár, ktorý klame alebo prekrúca pravdu, stráca dôveryhodnosť a nikto mu v budúcnosti neuverí. Túto vec by si pri plnení odborky malo uvedomiť každé dieťa.
  • Podporujte deti v originalite a tvorivosti – aby diela, ktoré spravia mali svoj nápad, aby nadchli čitateľov, divákov či poslucháčov. Snažte sa ich viesť k žánrovej pestrosti. Rôzne témy možno spracovať rôznymi žánrami – správou, reportážou, riportom, fejtónom, poznámkou, komentárom… Celok tým získava na zaujímavosti.

Výchovný zámer odborky

Odborka zoznamuje vĺčatá a včielky s povolaním novinára v tlači, rozhlase a televízii. Rozvíja detskú tvorivosť, schopnosť spracovávať informácie získavať, posudzovať a triediť, schopnosť komunikovať… Pomáha najmä pri sociálnom a intelektuálnom rozvoji.

Odporúčaná literatúra

  • Příručka pro novináře stťřední a východní Evropy. Lidové noviny, Praha 1991 a 1994
  • Žurnalistická tvorba v tlači. SSN, Bratislava 1993
skauting-program-odborka-vlcata-7

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...