1. Navštívili sme múzeum alebo expozíciu, rozprávali sme sa s múzejníkom o jeho práci.
 2. Na výlete sme spoznali historické zaujímavosti nášho regiónu, vieme aké remeslá a tradície boli pýchou nášho regiónu.
 3. Strávili sme noc v múzeu alebo v historickom objekte.
 4. Vyrobili sme exponáty do múzea (napr. kostru dinosaura z vetvičiek) a pripravili sme si vlastnú expozíciu napríklad v klubovni.
 5. Prezreli sme si staré skautské kroniky alebo fotky a rozprávali sme sa so staršími skautmi o histórii skautingu.
 6. Videli sme výstavu alebo zbierku skautských odznakov, nášiviek, vlajok či súčastí rovnošaty.
 7. Pokúsili sme sa reštaurovať (opraviť) poškodené exponáty.
 8. Poznáme históriu svojho oddielu alebo zboru.

Poznámky:

 • Pri plnení tejto odborky je vhodné využiť aktivity múzeí (Deň otvorených dverí, Noc v múzeu a pod.) Veľkou motiváciu pre deti je nocovanie v múzeu alebo v historickom objekte (kaštieľ, meštiansky dom a pod.) alebo zrealizovať aspoň nočnú prehliadku alebo podobný program spojený s nocovaním napríklad v klubovni.
 • Jednotlivé body je možné (a vhodné) vzájomne spojiť.
 • Plnenie zatraktívni návšteva oldskauta spojená s debatou o tom ako to bolo v skautingu voľakedy, veľa z nich má aj súkromné zbierky odznakov, skautských známok, filmov, fotografií a pod.
 • Poškodený exponát – stačí vytlačiť staré obrázky a deti ich farbami „opravia“, väčšie deti zvládnu napríklad zlepiť a novým materiálom doplniť rozbitú hlinenú misku a pod.
 • Plnenie odborky je možné obohatiť filmom z prostredia múzea.
 • Pri plnení odborky je možné deti oboznámiť s existenciou Skautského múzea v Ružomberku.
skauting-program-odborka-vlcata-40

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....