1. Chodíme do lesa a správame sa v ňom nenápadne a neškodne.
 2. Boli sme v lese na exkurzii sprevádzaní lesníkom. Rozprávali sme sa s lesníkom o lese a o jeho práci. Zisťovali sme, čo lesu škodí a čo mu pomáha.
 3. Výtvarne sme znázorňovali, na čo všetko les slúži.
 4. Každý z nás po inštrukcii vysadil na vhodnom mieste niekoľko stromčekov. O tento „náš lesík“ sa teraz chodíme starať a sledujeme, ako s nami rastie.
 5. Spravili sme si prírodný atlas aspoň s piatimi popísanými druhmi bežných stromov a tromi druhmi krov aj s príslušnou dokumentáciou (kresby, fotky, výlisky…).
 6. Pozorovali sme život v lese a lesnej pôde. Pozorovali sme, ako sa tvorí lesný humus.
 7. Zbierali sme lesné plody (ovocie, byliny) a pripravili si z nich spoločné jedlo. Pri tom sme sa zoznámili s niektorými jedovatými a s niektorými jedlými lesnými rastlinami.
 8. Vyskúšali sme si prácu so sekerou – bezpečné očisťovanie mladého zoťatého ihličnatého stromu od vetiev, sekanie a štiepanie dreva. Učili sme sa bezpečne rozpíliť kus dreva ručnou jednomužnou a dvojmužnou pílou.
 9. Usporiadali sme v lese očistnú brigádu.

Poznámky

 • Pri prírodovedných pozorovaniach namiesto celkového záberu radšej „vypichávajte“ určité veci, napr. význam lesných mravcov, húb a lišajníkov…
 • Pri skúmaní úžitku lesa nezabudnite na poskytovanie kyslíka, ochranu pred eróziou, zhromažďovanie vody, poskytovanie domova živočíchom a rastlinám, lesné plody, ozdravné a rekreačné funkcie, estetiku, klímu atď.
 • Pri sadení stromčekov môžete vysadiť malý remíz medzi poľami.
 • Očisťovanie lesa od odpadkov po turistoch pomáha deťom fixovať správny vzťah: neodhadzovať smeti, je to škaredé a aj inak to škodí! U vĺčat nehľadíme na výkon (vyzbierať veľa smetia, to nezvládnu), ale na symbolickosť celej akcie.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k lesu a pochopiť jeho význam. V tejto fáze detského rozvoja nejde o zapamätanie si ohromného množstva prírodovedných informácií (30 stromov, 50 rastlín a pod.), ale o vybudovanie pocitu radosti z chodenia do prírody, obdivu k nej a ochoty chrániť prírodné bohatstvá. Dieťa sa má naučiť správnemu správaniu sa v lese.

Odporúčaná literatúra

 • Jeník, Pecina: „Život lesů“ Albatros, Praha 1986
 • Kolektív: „Ekologie“ Velryba, Praha 1992
 • J. Pagan, D. Randuška: „Atlas drevín 1,2.“ Obzor, Bratislava 1987,88
 • Řehák: „Vycházky do přírody“ SNP, Praha 1973
 • D. Zachar + kol. „Les ako súčasť životného prostredia“ Veda, Bratislava 1977
 • D. Randuška: „Lesné rastliny vo fotografii“, Prírody, Bratislava 1972
 • Z. Mráček: „Život pralesa“ Orbis, Praha 1965
 • K. Patočka: „Hledání přírody“ Blok, Brno 1984
 • Kolektív: „Z našej prírody“ Príroda, Bratislava 1978, 1980 2 diely
 • M. Vosátka: „Skautské toulky přírodou“, Skautské prameny, Liberec 1993
skauting-program-odborka-vlcata-6

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...