1. Chodíme do lesa a správame sa v ňom nenápadne a neškodne.
 2. Boli sme v lese na exkurzii sprevádzaní lesníkom. Rozprávali sme sa s lesníkom o lese a o jeho práci. Zisťovali sme, čo lesu škodí a čo mu pomáha.
 3. Výtvarne sme znázorňovali, na čo všetko les slúži.
 4. Každý z nás po inštrukcii vysadil na vhodnom mieste niekoľko stromčekov. O tento „náš lesík“ sa teraz chodíme starať a sledujeme, ako s nami rastie.
 5. Spravili sme si prírodný atlas aspoň s piatimi popísanými druhmi bežných stromov a tromi druhmi krov aj s príslušnou dokumentáciou (kresby, fotky, výlisky…).
 6. Pozorovali sme život v lese a lesnej pôde. Pozorovali sme, ako sa tvorí lesný humus.
 7. Zbierali sme lesné plody (ovocie, byliny) a pripravili si z nich spoločné jedlo. Pri tom sme sa zoznámili s niektorými jedovatými a s niektorými jedlými lesnými rastlinami.
 8. Vyskúšali sme si prácu so sekerou – bezpečné očisťovanie mladého zoťatého ihličnatého stromu od vetiev, sekanie a štiepanie dreva. Učili sme sa bezpečne rozpíliť kus dreva ručnou jednomužnou a dvojmužnou pílou.
 9. Usporiadali sme v lese očistnú brigádu.

Poznámky

 • Pri prírodovedných pozorovaniach namiesto celkového záberu radšej „vypichávajte“ určité veci, napr. význam lesných mravcov, húb a lišajníkov…
 • Pri skúmaní úžitku lesa nezabudnite na poskytovanie kyslíka, ochranu pred eróziou, zhromažďovanie vody, poskytovanie domova živočíchom a rastlinám, lesné plody, ozdravné a rekreačné funkcie, estetiku, klímu atď.
 • Pri sadení stromčekov môžete vysadiť malý remíz medzi poľami.
 • Očisťovanie lesa od odpadkov po turistoch pomáha deťom fixovať správny vzťah: neodhadzovať smeti, je to škaredé a aj inak to škodí! U vĺčat nehľadíme na výkon (vyzbierať veľa smetia, to nezvládnu), ale na symbolickosť celej akcie.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k lesu a pochopiť jeho význam. V tejto fáze detského rozvoja nejde o zapamätanie si ohromného množstva prírodovedných informácií (30 stromov, 50 rastlín a pod.), ale o vybudovanie pocitu radosti z chodenia do prírody, obdivu k nej a ochoty chrániť prírodné bohatstvá. Dieťa sa má naučiť správnemu správaniu sa v lese.

Odporúčaná literatúra

 • Jeník, Pecina: „Život lesů“ Albatros, Praha 1986
 • Kolektív: „Ekologie“ Velryba, Praha 1992
 • J. Pagan, D. Randuška: „Atlas drevín 1,2.“ Obzor, Bratislava 1987,88
 • Řehák: „Vycházky do přírody“ SNP, Praha 1973
 • D. Zachar + kol. „Les ako súčasť životného prostredia“ Veda, Bratislava 1977
 • D. Randuška: „Lesné rastliny vo fotografii“, Prírody, Bratislava 1972
 • Z. Mráček: „Život pralesa“ Orbis, Praha 1965
 • K. Patočka: „Hledání přírody“ Blok, Brno 1984
 • Kolektív: „Z našej prírody“ Príroda, Bratislava 1978, 1980 2 diely
 • M. Vosátka: „Skautské toulky přírodou“, Skautské prameny, Liberec 1993
skauting-program-odborka-vlcata-6

Aktuálne najčítanejšie

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...