1. Chodíme do lesa a správame sa v ňom nenápadne a neškodne.
 2. Boli sme v lese na exkurzii sprevádzaní lesníkom. Rozprávali sme sa s lesníkom o lese a o jeho práci. Zisťovali sme, čo lesu škodí a čo mu pomáha.
 3. Výtvarne sme znázorňovali, na čo všetko les slúži.
 4. Každý z nás po inštrukcii vysadil na vhodnom mieste niekoľko stromčekov. O tento „náš lesík“ sa teraz chodíme starať a sledujeme, ako s nami rastie.
 5. Spravili sme si prírodný atlas aspoň s piatimi popísanými druhmi bežných stromov a tromi druhmi krov aj s príslušnou dokumentáciou (kresby, fotky, výlisky…).
 6. Pozorovali sme život v lese a lesnej pôde. Pozorovali sme, ako sa tvorí lesný humus.
 7. Zbierali sme lesné plody (ovocie, byliny) a pripravili si z nich spoločné jedlo. Pri tom sme sa zoznámili s niektorými jedovatými a s niektorými jedlými lesnými rastlinami.
 8. Vyskúšali sme si prácu so sekerou – bezpečné očisťovanie mladého zoťatého ihličnatého stromu od vetiev, sekanie a štiepanie dreva. Učili sme sa bezpečne rozpíliť kus dreva ručnou jednomužnou a dvojmužnou pílou.
 9. Usporiadali sme v lese očistnú brigádu.

Poznámky

 • Pri prírodovedných pozorovaniach namiesto celkového záberu radšej „vypichávajte“ určité veci, napr. význam lesných mravcov, húb a lišajníkov…
 • Pri skúmaní úžitku lesa nezabudnite na poskytovanie kyslíka, ochranu pred eróziou, zhromažďovanie vody, poskytovanie domova živočíchom a rastlinám, lesné plody, ozdravné a rekreačné funkcie, estetiku, klímu atď.
 • Pri sadení stromčekov môžete vysadiť malý remíz medzi poľami.
 • Očisťovanie lesa od odpadkov po turistoch pomáha deťom fixovať správny vzťah: neodhadzovať smeti, je to škaredé a aj inak to škodí! U vĺčat nehľadíme na výkon (vyzbierať veľa smetia, to nezvládnu), ale na symbolickosť celej akcie.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k lesu a pochopiť jeho význam. V tejto fáze detského rozvoja nejde o zapamätanie si ohromného množstva prírodovedných informácií (30 stromov, 50 rastlín a pod.), ale o vybudovanie pocitu radosti z chodenia do prírody, obdivu k nej a ochoty chrániť prírodné bohatstvá. Dieťa sa má naučiť správnemu správaniu sa v lese.

Odporúčaná literatúra

 • Jeník, Pecina: „Život lesů“ Albatros, Praha 1986
 • Kolektív: „Ekologie“ Velryba, Praha 1992
 • J. Pagan, D. Randuška: „Atlas drevín 1,2.“ Obzor, Bratislava 1987,88
 • Řehák: „Vycházky do přírody“ SNP, Praha 1973
 • D. Zachar + kol. „Les ako súčasť životného prostredia“ Veda, Bratislava 1977
 • D. Randuška: „Lesné rastliny vo fotografii“, Prírody, Bratislava 1972
 • Z. Mráček: „Život pralesa“ Orbis, Praha 1965
 • K. Patočka: „Hledání přírody“ Blok, Brno 1984
 • Kolektív: „Z našej prírody“ Príroda, Bratislava 1978, 1980 2 diely
 • M. Vosátka: „Skautské toulky přírodou“, Skautské prameny, Liberec 1993
skauting-program-odborka-vlcata-6

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj...

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať