1. Viem rozdiely medzi digitálnymi zariadeniami a ich spôsoby využitia – stolový počítač, notebook, televízia, mobilný telefón, tablet, hracia konzola…
  2. Vytvorili sme časovú os vývoja digitálnych zariadení. Uviedli sme firmy alebo vedcov, ktorí zariadenia zostrojili.
  3. Vytvorili sme si z kartónu alebo z iného materiálu niektoré elektronické zariadenie z minulosti (stolový počítač, televízor, CRT monitor, …). Každý nakreslí vlastnú pracovnú plochu, ktorú vloží do monitoru/obrazovky.
  4. Počas 2 týždňov som zistil, koľko času trávim využívaním digitálnych zariadení (mobil, stolový počítač, televízia, hracia konzola, tablet, notebook…). Čas si píšem do tabuľky/kalendára a zapisujem si aj činnosť, ktorú som robil/a. Po 2 týždňoch si výsledky porovnáme na družinovke (schôdzke) a každý si nastaví limit, koľko času strávi pri digitálnych zariadeniach ďalšie 2 týždne. Čas musí byť nižší ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch.
  5. Porozprávali sme sa o bezpečnosti na sociálnych sieťach s odborníkom, ktorý sa venuje tejto téme (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník,…). Pozreli sme si dokument alebo video s objasnením tejto problematiky (napr. www.ovce.skwww.ipcko.sk, …).
  6. Diskutovali sme spoločne o počítačových/mobilných hrách, ktoré sme už hrali. Každý člen družiny opísal jednu hru, predstavil jej pozitíva/negatíva a vie povedať, v čom ho daná hra rozvíja.
  7. Na námet počítačovej/mobilnej hry, ktorú sme si opísali, sme si vytvorili hru s pravidlami, ktorú sme si zahrali v klubovni alebo vonku v teréne.
skauting-program-odborka-vlcata-58

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...