1. Navštívili sme hudobné predstavenie (napr. koncert).
  2. V klubovni sme počúvali piesne rôznych hudobných štýlov.
  3. Naučili sme sa aspoň 3 piesne, ktoré sme si spoločne zaspievali.
  4. Pretextovali sme známu pieseň alebo sme vymysleli vlastnú.
  5. Vyrobili sme si vlastný spevník.
  6. Vyrobili sme si jednoduché hudobné nástroje.
  7. Pripravili sme koncert, kde sme tieto hudobné nástroje použili.
  8. Vyskúšali sme si hru na niektorých hudobných nástrojoch (klavír, gitara, harmonika…).
  9. Spoznali sme spôsoby uchovávania hudby (vývoj nosičov: notový záznam, orchestrion, gramoplatne, magnetický pás, magnetofónová kazeta, CD, mp3…).

Poznámky

  • Pri vytváraní vlastného spevníka, môžeme do spevníka zaradiť aj nami nevymyslené piesne, napr. tie, ktoré sme sa spoločne naučili.
  • Pri výrobe jednoduchých hudobných nástrojov môžeme použiť drevo, kamene, lístie a iné prírodné materiály, ale aj hrnce, fľaše, lyžičky, varechy a iné domáce potreby.
skauting-program-odborka-vlcata-39

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...