1. Navštívili sme hudobné predstavenie (napr. koncert).
  2. V klubovni sme počúvali piesne rôznych hudobných štýlov.
  3. Naučili sme sa aspoň 3 piesne, ktoré sme si spoločne zaspievali.
  4. Pretextovali sme známu pieseň alebo sme vymysleli vlastnú.
  5. Vyrobili sme si vlastný spevník.
  6. Vyrobili sme si jednoduché hudobné nástroje.
  7. Pripravili sme koncert, kde sme tieto hudobné nástroje použili.
  8. Vyskúšali sme si hru na niektorých hudobných nástrojoch (klavír, gitara, harmonika…).
  9. Spoznali sme spôsoby uchovávania hudby (vývoj nosičov: notový záznam, orchestrion, gramoplatne, magnetický pás, magnetofónová kazeta, CD, mp3…).

Poznámky

  • Pri vytváraní vlastného spevníka, môžeme do spevníka zaradiť aj nami nevymyslené piesne, napr. tie, ktoré sme sa spoločne naučili.
  • Pri výrobe jednoduchých hudobných nástrojov môžeme použiť drevo, kamene, lístie a iné prírodné materiály, ale aj hrnce, fľaše, lyžičky, varechy a iné domáce potreby.
skauting-program-odborka-vlcata-39

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...