1. Usporiadali sme „nečakaný večierok“, na ktorom sme sa stretli s Gandalfom a Bilbom Bublíkom. Jedli sme koláčiky, ktoré sme priniesli, a plánovali sme si budúcu dobrodružnú výpravu.
 2. Zhotovili sme si hobitské odevy.
 3. Počas troch mesiacov sme na našich výpravách prešli spolu 30 kilometrov.
 4. Na výpravách sme bojovali s trollmi, stretli sme sa s Glochom, ktorý nám dával rôzne hádanky, bojovali sme so zlými ohyzdmi a vrrkmi, nocovali sme u Grizla, ktorý nám ukázal svoje hospodárstvo, bili sme sa s pavúkmi a ocitli sa v zajatí elfov a stretli ešte ďalšie dobrodružstvá, až sme napokon dovŕšili našu púť bojom s drakom Smaugom.
 5. Čítali sme si úryvky z knižky Hobit a na veľký papier sme si písali dobré a zlé vlastnosti Bilba Bublíka. Potom sme si na menšie papiere písali svoje vlastnosti a rozprávali sa o tom, ako sa človek môže zlepšovať a že nikto nie je dokonalý, preto ho nemožno pre jeho chyby odsudzovať.

Poznámky

 • K tejto odborke je nevyhnutné, aby sa organizátor oboznámil s knihou Hobit a inšpiroval sa ňou pri príprave dobrodružstiev. Prirodzene, nie je nevyhnutné, aby sa striktne pridŕžal iba knihy.
 • Odborku odporúčame plniť asi 3 mesiace, pričom body 1.,2. a 5. je vhodné plniť v klubovni, ostatné v prírode. Odborka sa môže stať i námetom na dlhodobejšiu hru.
 • Najmä u mladších detí by sme nemali zabudnúť učiť ich rozlišovať medzi fantáziou a skutočnosťou a netvory v jednotlivých dobrodružstvách neponímať až príliš naturalisticky.

Výchovný zámer odborky

Odborka vedie deti do ríše rozprávok a fantázie, umožňuje im prežiť pocit romantiky a dobrodružstva. Zameriava sa na rozvoj schopnosti sebaocenenia a sebakritiky a objektívneho posudzovania druhých (rozvoj charakteru). Dôrazom na vytrvalosť prispieva i k telesnému rozvoju a pri spoločne prežívaných dobrodružstvách a zápasoch učí deti spolupracovať v skupine, čím napomáha ich sociálnemu rozvoju.

Odporúčaná literatúra

 • Tolkien, J.R.R.: Hobbit. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1994.
 • Tolkien, J.R.R.: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Mladá fronta, Praha 1994.
 • Chour, J.: Hobit. Táborová etapová hra s pohádkovým motivem. Asociace TOM 1994. (Vyšla i v zborníku Etapové hry v edícii Skautské prameny.)
 • Chour, J.: Pán prstenů. Táborová etapová hra. Asociace TOM České republiky, 1997.
skauting-program-odborka-vlcata-4

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....