1. Zaspievali sme si pesničku o Eskimákoch.
 2. Pozreli sme si film z ďalekého severu.
 3. Vyskúšali sme si pádlovanie na kajaku (na plavárni alebo na pokojnej vode) a s pomocou starších prípadne aj eskimácky obrat.
 4. Z rybieho tuku sme si vyrobili prírodnú sviečku do nášho iglu a ľubovoľnú súčasť eskimáckeho oblečenia.
 5. Priblížili sme si ťažký život nomádskych kmeňov celodenným výletom s ohňom na snehu.
 6. Spoločne sme si postavili eskimácke iglu.
 7. Porozprávali sme sa s odborníkom o morských národoch a o lovcoch veľrýb.
 8. Naučili sme sa vyrobiť nanuk alebo dreň z ovocia.
 9. Zorganizovali sme súťaž na sánkach so psími záprahmi.

Poznámky

 • Rybí tuk sa dá získať priamo z ryby pri smažení a pomocou knôtu a nádobky sa dá ľahko vyrobiť sviečka.
 • Nápady na hry: Zahrali sme sa na eskimácky lov tuleňa – magnety a kancelársky papier.
 • Počas praktických častí (kajak, eskimácky obrat a pod.) treba dbať na zvýšenú bezpečnosť
skauting-program-odborka-vlcata-59

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...