1. Zistili sme si možnosti dobrovoľníctva v našom okolí (napr. cez www.dobrovolnictvo.sk).
  2. Stretli sme sa s inými dobrovoľníkmi a zistili, ako pomáhajú svojmu okoliu.
  3. Pomohli sme s niečím osožným: napr. natretie plotu, vysadenie zelene…
  4. Zapojili sme sa spolu s rodičmi alebo iným dospelým z rodiny do dobrovoľnej aktivity organizovanej v našom mieste bydliska.
  5. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorých to poteší (komunitné centrum, domov dôchodcov), a darovali sme vyrobený darček (obrázok, sviečku…).
  6. Zorganizovali sme výmenu oblečenia či hračiek.
  7. Na dobrovoľnom trhu sme predali naše výrobky (obrázky, sviečky, koláče), získané peniaze sme využili na zveľadenie okolia (napr. nasadili sme kvety, hmyzí hotel), alebo na iný charitatívny účel.
skauting-program-odborka-vlcata-57

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...