1. Navštívili sme divadelné predstavenie pre deti.
  2. Vieme, aké druhy dramatického umenia existujú (činohra, opera, balet, muzikál, bábkové divadlo…).
  3. Pripravili sme si vlastné divadelné predstavenie – zdramatizovanie rozprávky, alebo nejakého zaujímavého príbehu. Rozdelili sme si úlohy hercov jednotlivých postáv, určili sme si režiséra, kulisárov, šepkára… Na predstavenie sme si pripravili kostýmy, masky a kulisy.
  4. Urobili sme si bábky na bábkové divadlo a urobili predstavenie ostatným v oddiele, či skautskom zbore.
  5. Pripravili sme dve krátke scénky pre pobavenie publika pri slávnostnom táboráku, alebo vianočnej besiedke.

Poznámky

  • Odborka sa dá plniť skupinovo, alebo individuálne. Pri individuálnom plnení pri bode tri sa môžu podieľať aj tí, čo odborku neplnia nejakými pomocnými prácami a rozprávka sa dá urobiť ako divadlo jedného herca.
  • Bod štyri sa dá obdobne robiť ako rozprávanie jedného herca a vodí sa len jedna bábka, alebo sa urobia tzv. prstové bábky a môže „hrať“ celá ruka

Výchovný zámer odborky

Odborka rozvíja vzťah k dramatickému umeniu. Je prípravou na vyššie stupne odborky pre skautský vek.

Odporúčaná literatúra

  • Kolektív autorov : Dramatická výchova – Táborové ohně a skautské divadlo, Skautské prameny – Liberec 1999
  • Kolektív autorov: UROB SI bábku, Mladé letá  (edícia Urob si…)
  • Kolektív autorov: UROB SI masku, Mladé letá  (edícia Urob si…)
skauting-program-odborka-vlcata-20

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...