1. Navštívili sme divadelné predstavenie pre deti.
  2. Vieme, aké druhy dramatického umenia existujú (činohra, opera, balet, muzikál, bábkové divadlo…).
  3. Pripravili sme si vlastné divadelné predstavenie – zdramatizovanie rozprávky, alebo nejakého zaujímavého príbehu. Rozdelili sme si úlohy hercov jednotlivých postáv, určili sme si režiséra, kulisárov, šepkára… Na predstavenie sme si pripravili kostýmy, masky a kulisy.
  4. Urobili sme si bábky na bábkové divadlo a urobili predstavenie ostatným v oddiele, či skautskom zbore.
  5. Pripravili sme dve krátke scénky pre pobavenie publika pri slávnostnom táboráku, alebo vianočnej besiedke.

Poznámky

  • Odborka sa dá plniť skupinovo, alebo individuálne. Pri individuálnom plnení pri bode tri sa môžu podieľať aj tí, čo odborku neplnia nejakými pomocnými prácami a rozprávka sa dá urobiť ako divadlo jedného herca.
  • Bod štyri sa dá obdobne robiť ako rozprávanie jedného herca a vodí sa len jedna bábka, alebo sa urobia tzv. prstové bábky a môže „hrať“ celá ruka

Výchovný zámer odborky

Odborka rozvíja vzťah k dramatickému umeniu. Je prípravou na vyššie stupne odborky pre skautský vek.

Odporúčaná literatúra

  • Kolektív autorov : Dramatická výchova – Táborové ohně a skautské divadlo, Skautské prameny – Liberec 1999
  • Kolektív autorov: UROB SI bábku, Mladé letá  (edícia Urob si…)
  • Kolektív autorov: UROB SI masku, Mladé letá  (edícia Urob si…)
skauting-program-odborka-vlcata-20

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...