1. Prečítali sme si rozprávkovú obrázkovú knihu alebo komiks a vieme povedať jej krátky obsah.
  2. Pozerali sme rozprávku v kine alebo v divadle.
  3. Vyrobili sme si kostým alebo model našej obľúbenej kreslenej postavičky.
  4. Stretli sme sa s animátorom, ilustrátorom alebo grafikom a rozprávali sme sa, ako sa tvorí rozprávka.
  5. Vymysleli sme novú rozprávku a sami sme si ju ilustrovali.
  6. Pripravili sme krátke rozprávkové predstavenie.
  7. Vytvorili sme animované obrázky.
  8. Zahrali sme si hru Filmové plátno.

Poznámky

  • Animovaný obrázok: Pásik papiera zložený na polovicu, na každej je približne v strede nakreslená postavička ktorá sa líši malými detailmi (ruky hore, dole, úsmev a pod.), horný pásik natočíme na ceruzku a rýchlym pohybom kmitáme – postavička sa javí ako v pohybe. Zložitejší spôsob je rozanimovanie postavičky v rohu zošita a pohyb je viditeľný v rýchlom listovaní. Pokiaľ deti zvládnu animáciu, je vhodné zmeniť motív, napríklad dym z komína parníka, kukučka z hodín a pod.
  • Hra filmové plátno: Hrá sa v skupinkách. Každá si vylosuje kartičku s názvom rozprávky. Traja dobrovoľníci za zahrajú na bežiace plátno, postavia sa do kruhu a pred sebou držia veľký kus papiera (ideálny je čistý používaný v tlačiarni) a pomaly sa s tým papierom  točia. Úlohou každej skupinky je namaľovať za určitý časový limit rozprávku, ktorú si vylosovali. Skupinky musia stáť  na mieste, toči sa iba papier na ktorý maľujú na jednom mieste. Na konci skupinky hádajú, ktorá čo namaľovala.
  • Ideálne je použiť aktuálne rozprávky.
skauting-program-odborka-vlcata-43

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...