Zelený stupeň

 1. Na schôdzke, resp. výlete som družine vysvetlil, čo je zoológia, čo skúma, ktoré odbory zahŕňa, aká je práca zoológa a podobne.
 2. Pripravil som plagát (výstavku) aspoň o piatich vzácnych druhoch živočíchov žijúcich na Slovensku a prezentoval som ho oddielu (výskyt, ohrozenie a spôsob ochrany).
 3. Počas troch mesiacov som si na každú schôdzku či iné väčšie stretnutie pripravil zaujímavosti z oblasti zoológie.
 4. Zhotovil som 10 vlastných kresieb a 15 fotografií rôznych druhov živočíchov a vystavil som ich v klubovni.
 5. Urobil som si zoznam dostupnej literatúry zaoberajúcej sa zoológiou. Niektoré z týchto kníh som aj prečítal.
 6. Urobil som si zbierku pier, kostí, ulít, odliatkov stôp, škrupiniek vajec rôznych vtákov, vlastných kresieb alebo fotografií voľne žijúcich živočíchov. Pomocou literatúry som identifikoval, ktorým druhom patria.
skauting-program-odborka-skauti-z-50

Červený stupeň

 1. Začal som sa špecializovať na určitú oblasť zoológie, ktorá ma zaujíma, napr. entomológia, ichtyológia, herpetológia, teriológia. Zmapoval som, ktoré rôzne zdroje informácií pre túto oblasť existujú. Zaujímavé informácie, výstrižky a podobne som si zaznamenal.
 2. Vybral som si niektorý vzácny alebo ohrozený živočíšny druh u nás na Slovensku. Preskúmal som podrobnosti o jeho spôsobe života, prostredí a možnostiach jeho záchrany alebo rozmnoženia. Určitým spôsobom som sa zapojil do jeho ochrany: infoplagátiky, oboznamovanie okolia…
 3. Pre družinu som pripravil pozorovanie aspoň piatich rôznych druhov živočíchov. Pritom som jednotlivé živočíchy popísal a priblížil ich význam v ekosystéme. Ak je to možné, použil som rôzne pomôcky ako mikroskop, lupa, ďalekohľad.
 4. V priebehu roka som pre družinu alebo oddiel zorganizoval stretnutie s odborníkom, ktorý sa rozumie zoológii, príp. s horárom. Spoločne sme vysvetlili potrebu ochrany niektorých ekosystémov a biotopov, rôzne stupne ochrany a čo sa v nich smie a nesmie.
 5. Počas výletov som sa pokúsil určiť čo najviac živočíchov, ktoré sme videli.
 6. Dlhšiu dobu som pozoroval niektorého živočícha, napr. dážďovku, hniezdiaceho bociana a pod. O jeho živote som si viedol záznamy a svoje pozorovania som zaujímavou formou prezentoval v družine.
 7. Zorganizoval som videopárty pre zbor či oddiel so slovenskými, či zahraničnými filmami o živote zvierat, napr. dokumentárne filmy.
skauting-program-odborka-skauti-c-51

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...