Vodná turistika

Zelený stupeň

 1. Viem, ako sa postupuje pri záchrane topiaceho sa v tečúcej rieke pomocou hádzačky. Použitie hádzačky názorne predvediem.
 2. Zúčastnil som sa aspoň troch splavov, z toho aspoň jedného v pozícii kormidelníka.
 3. V plávacej veste som preplával 100 m bez prestávky.
 4. Na stojatej vode dokážem jazdiť rovno aj na dlhšom úseku (aspoň 500 m).
 5. Poznám základné vodácke pojmy: prúdnica, vracák, valec, hať, vývarová línia…; a ukázal som ich na vode.
 6. Ako kormidelník viem spraviť výjazd z vracáku do prúdnice a vjazd z prúdnice do vracáku (na pravú aj na ľavú stranu).
 7. Poznám základné techniky pádlovania a kormidlovania lode, techniky sedenia v lodi a techniky nasadania a vysadania z lode a naučil som ich niekoho z družiny (oddielu).
 8. Pre družinu alebo oddiel som pripravil zoznam vecí potrebných na splav alebo pravidlá bezpečnosti, ktoré na splave treba dodržiavať.
 9. Viem správne udržiavať a starať sa o vodácku výstroj, vyčistiť a zbaliť loď.
 10. Na rieke viem určiť, kadiaľ tečie prúdnica, a určiť správnu líniu plavby.
 11. Poznám základné typy lodí a viem ich od seba odlíšiť:
  • kanoe
  • raft
  • kajak
  • morský kajak
  • pramica
  • plť
skauting-program-odborka-skauti-z-35

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa.

 1. Zúčastnil som sa tréningu záchrany topiaceho sa na tečúcej vode a viem ako mám pri záchrane postupovať.
 2. Zúčastnil som sa aspoň 5 splavov*, z toho aspoň jedného viacdňového splavu s minimálne dvomi prespaniami.
 3. V plávacej veste dokážem preplávať z prúdnice tečúcej rieky na breh.
 4. Poznám základné pravidlá vnútrozemskej plavby.
 5. V mierne tečúcej alebo stojatej vode som si prakticky vyskúšal zvládnutie prevrátenia lode, vylezenie z kajaka, kanoe, dopravenie plavidla na breh, vyliatie vody, prenášanie lode aspoň 20 m a pokračovanie v jazde.
 6. Na kanoe alebo pramici viem pádlovať aspoň 20 m v stoji, aby som dokázal zistiť prúdnicu.
 7. Pod dohľadom skúseného vodáka som ako kormidelník splavil úsek rieky náročnosti WW II.
 8. Pre družinu alebo oddiel som pripravil zoznam vecí potrebných na viacdňový splav.
 9. Pomocou kilometráže riek som naplánoval trasu splavu a následne som ho zorganizoval**.

* 3 splavy zo zeleného stupňa sa nezarátavajú
** Splav sa zarátava medzi splavy v bode 2

skauting-program-odborka-skauti-c-36

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...