Zelený stupeň

 1. Vytvoril som si osobný spevník aspoň s 50 piesňami.
 2. Spievam pri táborákoch, oddielových večeroch a iných príležitostiach – s gitarou aj bez nej, sólo aj v skupine.
 3. Naučil som družinu zaspievať päť nových piesní, z toho dve ľudové.
 4. Pripravil som si spevácke číslo a predviedol som ho pri  táboráku.
 5. Zúčastnil som sa aspoň jedného koncertu zborového spevu a taktiež sólového spevu.
 6. Naučil som nováčika zaspievať skautskú hymnu.
skauting-program-odborka-skauti-z-38

Červený stupeň

 1. Vyrobil som oddielový alebo táborový spevník, prípadne CD.
 2. S ďalšími spevákmi či hudobníkmi sme pripravili pre oddiel, alebo iné obecenstvo malý koncert (napr. na tábore alebo inej akcii).
 3. Družinu či oddiel som naučil tri piesne s viacerými hlasmi. Rozdelil som ich do skupín podľa ich hlasových dispozícií a každú zo skupín som naučil hlas, ktorý bude spievať.
 4. Zorganizoval som jeden „spevácky workshop“, kde som záujemcov učil spievať rôzne druhy piesní a naučil som ich základnú teóriu nôt.
 5. Počas 3 mesiacov som mapoval spevácko-hudobné aktivity v našom meste a okolí a informoval som o týchto aktivitách v našom oddiele.
 6. S oddielom alebo družinou sme sa zúčastnili nejakého koncertu alebo festivalu.
 7. S družinou alebo nejakou skupinou ľudí sme vymysleli pieseň a natočili sme k nej videoklip.
skauting-program-odborka-skauti-c-39

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...