Zelený stupeň

 1. Vytvoril som si osobný spevník aspoň s 50 piesňami.
 2. Spievam pri táborákoch, oddielových večeroch a iných príležitostiach – s gitarou aj bez nej, sólo aj v skupine.
 3. Naučil som družinu zaspievať päť nových piesní, z toho dve ľudové.
 4. Pripravil som si spevácke číslo a predviedol som ho pri  táboráku.
 5. Zúčastnil som sa aspoň jedného koncertu zborového spevu a taktiež sólového spevu.
 6. Naučil som nováčika zaspievať skautskú hymnu.
skauting-program-odborka-skauti-z-38

Červený stupeň

 1. Vyrobil som oddielový alebo táborový spevník, prípadne CD.
 2. S ďalšími spevákmi či hudobníkmi sme pripravili pre oddiel, alebo iné obecenstvo malý koncert (napr. na tábore alebo inej akcii).
 3. Družinu či oddiel som naučil tri piesne s viacerými hlasmi. Rozdelil som ich do skupín podľa ich hlasových dispozícií a každú zo skupín som naučil hlas, ktorý bude spievať.
 4. Zorganizoval som jeden „spevácky workshop“, kde som záujemcov učil spievať rôzne druhy piesní a naučil som ich základnú teóriu nôt.
 5. Počas 3 mesiacov som mapoval spevácko-hudobné aktivity v našom meste a okolí a informoval som o týchto aktivitách v našom oddiele.
 6. S oddielom alebo družinou sme sa zúčastnili nejakého koncertu alebo festivalu.
 7. S družinou alebo nejakou skupinou ľudí sme vymysleli pieseň a natočili sme k nej videoklip.
skauting-program-odborka-skauti-c-39

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...