Skautská história

Zelený stupeň

 1. Poznám príbeh vzniku skautingu vo svete a na Slovensku. Vytvoril som časovú os veľkých skautských udalostí a družine som predstavil aspoň 6 zaujímavosti zo svetovej a slovenskej skautskej histórie, o ktorých nevedeli.
 2. Prečítal som knihu Skauting pre chlapcov a jednu aktivitu z nej som si zahral s družinou.
 3. Spísal som históriu svojho oddielu do kroniky alebo iného média a zistenia som prezentoval v časopise alebo na webe.
 4. Zistil som, kedy v mojom bydlisku vznikol prvý skautský oddiel, kto ho viedol a aké mal základné charakteristiky (napríklad názov, počet členov, klubovňa).
 5. Založil som si zbierku skautských predmetov (šatky, nášivky, odznaky, knihy, časopisy, dokumenty,…). V zbierke mám aspoň 15 predmetov a mám ich rozdelené na základné kategórie.
 6. Poznám základnú činnosť Historickej komisie Slovenského skautingu. Viem, ako sa na ňu nakontaktovať.
 7. Stretol som sa so skautom, ktorý sa zaujíma o históriu a vie mi poradiť s otázkami, ktoré ma zaujímajú.
skauting-program-odborka-skauti-z-75

Červený stupeň

 1. Prečítal som jednu z kníh: Rady skautským vodcom, Listy Jurovi alebo Vlk, ktorý nikdy nespí a zapísal som si z nej myšlienky, ktoré ma zaujali.
 2. Mám základné poznatky o Woodcrafte, jeho zakladateľovi E. T. Setonovi a symbolike.
 3. Prečítal som aspoň 3 skautské časopisy vydávané v minulosti a porovnal som ich so skautskými časopismi vydávanými v súčasnosti – čo deti zaujímalo, čomu sa venovali. Napísal som článok so zaujímavosťami a nápadmi z týchto časopisov.
 4. Navštívil som pamätné skautské miesto na Slovensku alebo v zahraničí (napr. historické táboriská, objekty viažuce sa k skautingu, miesta odboja, na ktorých pôsobili skautské osobnosti, Ivančenu v Čechách a pod.).
 5. Rozšíril som svoju zbierku aspoň o 15 ďalších skautských predmetov a rozdelil som ich do kategórií. Usporiadal som v klubovni výstavu skautských predmetov, kde som pozval aj iných skautských zberateľov.
 6. Navštívil som Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku a oboznámil som sa s jeho históriou.
 7. Spracoval som históriu svojho zboru a skautských osobností, ktoré v ňom pôsobili. Výsledky svojej práce som zaslal a konzultoval s Historickou komisiou Slovenského skautingu.
 8. Poznám hlavné medzníky vývoja skautingu na Slovensku
  • vznik skautingu na Slovensku a významné skautské osobnosti
  • stručná história Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej a jeho nástupníckych organizácii
  • skautské organizácii, ktoré boli aktívne za prvej ČSR
  • obdobia kedy bol skauting zakázaný a obnovený
  • história československého exilového skautingu
  • vývoj skautského hnutia na Slovensku po novembri 1989
skauting-program-odborka-skauti-c-75

Aktuálne najčítanejšie

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Plamienok mieru a pokoja tento rok priniesol malý skaut Michael

Betlehemské svetlo v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme odpaľuje každý rok rakúske dievča alebo chlapec, ktorému sa hovorí "Dieťa svetla". Toto vyznamenanie získava za...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....