Zelený stupeň

 1. Naučím svoj oddiel základné princípy správnej rozcvičky a vysvetlím im, prečo je dôležitá. Vediem aspoň 4 rozcvičky na tábore alebo akcii.
 2. Aktívne sa venujem silovému športu aspoň tri mesiace.
 3. Zadefinujem si, akému športu sa venujem (powerlifting, kalistenika, bodybuilding, crossfit…) a napíšem si svoje ciele, kde sa chcem o tri mesiace vidieť. Ak je to možné, poradím sa s odborníkom, ako sa k mojim cieľom dopracovať.
 4. Kalistenika (cvičenie s vlastnou váhou)
  • Urobím naraz 10 zhybov (dievčatá 5).
  • Urobím naraz 15 klikov na bradlách alebo 40 klikov na zemi (dievčatá 7/20).
  • Za 5 minút urobím aspoň 150 drepov.
 5. Po porade so skúsenejším športovcom som si rozdelil tréning celého tela na viacero tréningových jednotiek a takto som cvičil aspoň 3 mesiace.
 6. Aspoň tri mesiace čítam články, pozerám videá alebo počúvam podcasty od aspoň dvoch odborníkov v mojom športe (aspoň 2 za týždeň).
 7. Oboznámil som sa s pojmom pretrénovanie a viem, ako mu predchádzať. V rámci regenerácie som vykonal aspoň jedno z nasledovného: navštívil som maséra, kryokomoru alebo saunu.
skauting-program-odborka-skauti-z-107

Červený stupeň

Cvičenia s pridanou záťažou je možné vykonávať len pod dohľadom kvalifikovaného trénera.

 1. Aktívne sa aspoň pol roka venujem silovému športu.
 2. Spíšem si svoje ciele, kde sa chcem o pol roka vidieť a na základe toho si vypracujem adekvátny tréningový plán.
 3. Kalistenika (cvičenie s vlastnou váhou) – v prípade splnenia výzvy Trident je táto časť splnená.
  • Urobím naraz 20 zhybov (dievčatá 8).
  • Urobím naraz 25 klikov na bradlách alebo 60 klikov na zemi (dievčatá 10/30).
  • Za 5 minút urobím aspoň 200 drepov.
 4. Cvičenie s pridanou záťažou.
  • Na lavičke vytlačím 100% vlastnej váhy (dievčatá 60%).
  • Urobím drep so 125% vlastnej váhy (dievčatá 80%).
  • Mŕtvym ťahom zdvihnem 150% vlastnej váhy (dievčatá 100%).
 5. Viem, ktoré doplnkové cviky používať na jednotlivé svalové skupiny ľudského tela (ruky, hruď, chrbát, ramená, nohy) a viem ukázať polohy, v ktorých sú jednotlivé svaly v natiahnutej a v stiahnutej pozícii.
 6. Aktívne sledujem aspoň 5 skúsených športovcov v mojom športe a spísal som si, v čom každý z nich vyniká, a čo môžu ich videá naučiť ostatných. Nebojím sa môj zoznam predložiť nádejnému športovcovi v oddiele.
 7. Vezmem si ako tútor iného skauta alebo kamaráta, ktorý je začiatočník v mojom športe a aspoň tri mesiace osobne dohliadam na jeho tréning.
 8. Vyskúšal som si použitie bandáží, opasku, trhačiek a magnézia. Poznám ponuku výživových doplnkov na trhu.
skauting-program-odborka-skauti-c-107

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...