Zelený stupeň

 1. Pripravil som pre svoju družinu aktivitu, v ktorej sme imitovali súdne pojednávanie (obžalovaný, žalobca, sudca, právni zástupcovia, svedkovia). Predstavil som im základné právne pojmy ako prezumpcia neviny, obžaloba, rozsudok, trest, právnická osoba, občianske združenie, štatutárny zástupca.
 2. Poznám základné delenie práva na súkromné a verejné a viem k nim zaradiť jednotlivé právne odvetvia.
 3. Vyskúšal som si prácu so Slov-lexom (nájsť si zákon, štruktúru zákona…) a taktiež som si prečítal stanovy Slovenského skautingu a jeho Organizačný poriadok (OP).
 4. Pozrel som si aspoň jeden seriál alebo film z právneho odvetvia (Dvanásť rozhnevaných mužov, Ako zabiť vtáčika, Zákon a poriadok…).
 5. Viem, ako prebieha tvorba práva na Slovensku od návrhu až po účinnosť. Pre družinu som pripravil zaujímavú pomôcku, ako sa to môžu naučiť aj oni.
 6. Skontroloval som, či sa v našom oddiele/zbore dodržiavajú všetky povinnosti stanovené stanovami a OP. Prípadné nedostatky som prediskutoval s oddielovým alebo zborovým vodcom a ako správny právnik som navrhol možné riešenia.
 7. Stretol som sa s právnikom alebo študentom práva a porozprával som sa s ním o jeho motivácii pre túto prácu a o tom, ako vníma spravodlivosť na Slovensku.
skauting-program-odborka-skauti-z-91

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa.

 1. Naučil som sa zásady a spôsoby správnej argumentácie, ktoré som prezentoval pred družinou alebo oddielom.
 2. Oboznámil som sa minimálne s 3 veľkými súdnymi procesmi. Jeden z nich sa viazal aj k slovenskej histórii (napríklad procesy v 50. rokoch minulého storočia). Poznám tiež aspoň 3 významných právnikov z histórie, pripravil som si pre družinu krátke predstavenie o tom, čo významné dosiahli.
 3. Presvedčil som aspoň jednu fyzickú alebo právnickú osobu, aby podporila náš zbor 2% z dane.
 4. Spolu s družinou som sa zúčastnil reálneho súdneho pojednávania.
 5. Prečítal som si 1 knihu zameranú na ľubovoľné právne odvetvie.
 6. Poznám aspoň 6 právnických povolaní a viem, čo je ich náplňou. Zistil som, čo potrebujem vedieť a mať vyštudované, aby som ich mohol vykonávať.
 7. Viem rozoznať, kedy ide o trestnoprávnu, občianskoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť, a poznám ich základnú charakteristiku: Od akého veku je človek zodpovedný, aká sankcia hrozí, aký orgán rozhoduje? Viem uviesť na každý druh právnej zodpovednosti aj príklad zo skautského prostredia.
skauting-program-odborka-skauti-c-91

Aktuálne najčítanejšie

Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k aktuálnej pandemickej situácii a očkovaniu

Náčelníctvo Slovenského skautingu veľmi pozorne vníma pandemickú situáciu a snaží sa prispieť aj svojím hlasom k upokojeniu a stabilite. Prežívame náročné dni, kedy sme...

Poznáme presný harmonogram tohtoročnej cesty Betlehemského svetla

Plamienok z Betlehema rozžiari srdce Európy – naše krásne malé Slovensko už po 32. krát. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pozorne sledovali jej vývoj...

Dieťaťom svetla je Tobias Nussbaumer, v Betleheme ho odpálila Rianna

Malý plamienok z Betlehema už dorazil do Rakúska, kde ho na viedenskom letisku prevzal Tobias Nussbaumer. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu ani tento...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať