Ochranca prírody

Zelený stupeň

Uskutočnil som jednu aktivitu z každej z nasledujúcich oblastí (so skupinou skautov, ako družinový projekt…):

Zručnosti

  1. V našej klubovni som urobil zbierku voňavých sušených rastlín.
  2. „Adoptoval“ som si kúsok prírody (studničku, rybník, kus lesa) a staral som sa o jeho údržbu a ochranu. Zohnal som si potrebné povolenie, prípadne odborné rady.
  3. Postavil som skrýšu, z ktorej som pozoroval zvieratá a život v prírode (ak je to možné, tak aj s prespaním). Porozprával som ostatným o tom, čo som videl.
  4. Zasadil som strom a staral som sa oň.
  5. Preskúmal som zničené alebo spustnuté územie. Naplánoval som, ako toto územie znovu obnoviť alebo skultúrniť a ak sa dalo, tak som plán aj uskutočnil.

Vedomosti

  1. Vysvetlil som, aké nebezpečné je pre zdravie fajčenie, alkohol a drogy.
  2. Vysvetlil som, ako rôzne druhy znečistenia pôdy ovplyvňujú rast rastlín a aké ochranné opatrenia by sa mali zaviesť.
  3. Vysvetlil som, ako motorové vozidlá znečisťujú naše prostredie. Viem, ako takéto znečistenie vplýva na ľudí, rastliny a budovy. K svojim zisteniam som pridal aj obrázky.
  4. Vysvetlil som, aké sú príčiny znečistenia vody a čo by sa malo robiť na odstránenie následkov znečistenia.
  5. Vysvetlil som, čím sú stromy pre človeka nenahraditeľné.

Porozumenie

  1. Napísal som zoznam vecí, ktoré smú a nesmú robiť táborníci a turisti, aby neničili a nepoškodili prírodu. Každému členovi oddielu som dal kópiu tohto zoznamu.
  2. Zistil som čo najviac o zvieratách, vtákoch a rastlinách, ktoré sú u nás na vyhynutie a čo môžeme urobiť na ich záchranu. Pred oddielom alebo na nástenke som o tom urobil malú prezentáciu.
  3. Vysvetlil som družine, prečo toľkým druhom zvierat hrozí na svete vyhynutie. Navrhol som, čo môže urobiť naša družina, aby tomu zabránila.
  4. Napísal som zoznam vecí, čím by náš letný tábor mohol znečistiť okolie. Navrhol som niekoľko riešení, ako tomu zabrániť a zariadil som, aby sa o nich diskutovalo na oddielovej rade pred táborom.
  5. Navrhol som roverom, aby urobili projekt na ochranu prírody. Spolu s nimi som projekt plánoval a potom aj uskutočnil.

Povedz ostatným

  1. Naplánoval som kampaň, ako šetriť energiu doma alebo v škole, v práci alebo na tábore, či na oddielovkách. Moju kampaň som podporil nástenkami, informáciami pre tlač, alebo propagačným materiálom.
  2. Pre svorku vĺčat som pripravil poznávací chodník (výlet), kde som im rozprával o rastlinách, zvieratách a prírodných úkazoch v okolí.
  3. Pomohol som družine vyrobiť a umiestniť vtáčie búdky alebo miesta na kŕmenie pre vtákov.
  4. Vymyslel som projekt na zlepšenie životného prostredia. Tento projekt som uskutočnil a porozprával o ňom ostatným na väčšej oddielovej alebo zborovej akcii.
  5. Preskúmal som svoje okolie a našiel som príklady, ako človek zdevastoval prírodu. Navrhol som, ako by sa tomu dalo predísť a výsledky svojho prieskumu som poslal príslušným inštitúciám.
  6. Preskúmal som svoje okolie a našiel som príklady, ako sa človek snažil zlepšiť svoje životné prostredie. Napísal som príslušným inštitúciám, ako si vážim, čo vykonali a čím by ešte mohli prispieť k zlepšeniu.

Poznámky

 • Odborka má len zelený stupeň.
 • Po dohode môžu byť niektoré aktivity nahradené inými.
 • Výber projektov alebo prípravu alternatív je dobré diskutovať s dospelým, ktorý má skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia.
skauting-program-odborka-skauti-z-48

Aktuálne najčítanejšie

Letné skautské tábory 2022 s Manuálom pre organizátorov v kocke

Aktualizované k 13.6.2022 Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok nás čakajú skautské tábory také,...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautské letné tábory a finančná podpora zborov pre deti z Ukrajiny

Iniciatíva Skautskej služby sa rozhodla finančne a materiálne podporiť zbory, ktoré zoberú na svoje skautské letné tábory deti z Ukrajiny. Koho podporíme?Podporených bude 60 ukrajinských...

Sledujte nás

4,590fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať