Občan Európskej únie

Zelený stupeň

  1. Svojej družine som predstavil symboly EÚ (vlajka, hymna, motto, deň Európy) a ich význam. Spoločne sme počúvali hymnu EÚ.
  2. Rozumiem nasledujúcim pojmom týkajúcich sa EÚ, viem aké sú medzi nimi vzťahy a ako jednotlivé inštitúcie vznikajú: Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Schengenský priestor, euroval, eurozóna.
  3. Využil som aspoň 3 konkrétne výhody plynúce z členstva SR v EÚ (voľný prechod medzi krajinami, volania v rámci EU bez roamingu, platba €  v zahraničí…)
  4. Na mape Európy som vyznačil:
    • štáty EÚ,
    • aká mena sa v nich používa,
    • v ktorom roku vstúpili do EÚ,
    • do ktorých môžem od 15 rokov cestovať bez pasu.
  5. Zapísal som si 10 najdôležitejších historických míľnikov, ktoré ovplyvnili vývoj Európskej únie.
  6. Poznám aktuálnych slovenských europoslancov a ich zaradenie do straníckych štruktúr europarlamentu.
  7. Naučil som sa skautské heslo v aspoň 10 rôznych jazykoch krajín EÚ, prípadne som napísal iným skautom žijúcim v rámci EÚ.
skauting-program-odborka-skauti-z-93

Červený stupeň

  1. Sledoval som aspoň jeden mesiac europortál (europarl.europa.eu/news/sk) o aktuálnom dianí v EÚ a aspoň 4 zaujímavé správy som odovzdal rodičom alebo priateľom.
  2. Kontaktoval som vybraného europoslanca s konkrétnou otázkou, ktorá ma zaujíma ohľadom EÚ.
  3. Splnil som aspoň jeden bod z nasledovných:
    • navštívil som aspoň 3 hlavné mestá štátov EÚ a spravil si fotku s vlajkou EU v tomto meste (okrem Bratislavy),
    • navštívil som 10 lokalít spolufinancovaných projektmi EÚ v minimálne 4 obciach a zistil som ich pozitívny vplyv na komunitu alebo prírodu,
    • stretol som sa v zahraničí so skautmi z inej krajiny EÚ a rozprávali sme na tému EÚ,
    • navštívil som aspoň 4 kultúrne alebo prírodné pamiatky UNESCO v rámci EÚ,
    • zostavil som svoj volebný program ako kandidáta na europoslanca, ktorý sa týka aktuálnych problémov,
    • zapojil som sa do niektorého z projektov EÚ (napríklad Erasmus+ projekt).
  4. Poznám a viem vymenovať aspoň 6 práv občana Európskej únie a výhody a nevýhody členstva SR v EÚ.
  5. S družinou som pripravil simulované zasadnutie Európskej rady, kde každý člen predstavoval hlavu iného štátu. Vybrali sme si aktuálnu tému (Brexit, situácia na Ukrajine, migrácia…) a snažili sme sa nájsť spoločné riešenie alebo kompromis.
  6. Vytvoril som anketu a 10 ľudí som sa spýtal, ako sa im podľa nich zmenil život po vstupe do EÚ. Následne som si overil, či ich vyjadrenia pochádzali z reálnych zmien, alebo išlo o emocionálne nastavenie či dezinformácie.
  7. Zozbieral som aspoň 3 kompletné sady mincí z rôznych krajín EÚ a aspoň 5 príležitostných mincí.
skauting-program-odborka-skauti-c-93

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...