Zelený stupeň

 1. Pozrel som si film alebo prečítal knihu o novinárskej práci (napr. Všetci prezidentovi muži).
 2. Napísal som reportáž (rozsah 5 normostrán) na tému Redakčný život, najlepšie založenú i na osobnej návšteve alebo rozhovore s profesionálnym novinárom.
 3. Učiteľ slovenčiny mi v trojstranovom texte, ktorý som mu predložil, nenašiel žiadnu gramatickú ani štylistickú chybu (ak áno, predložil som mu na kontrolu ďalšie tri strany svojho textu).
 4. Z novín a časopisov som vystrihol príklady nasledujúcich žánrov a vysvetlil som, ktorými znakmi sa odlišujú: správa, riport, interview, poznámka, komentár, recenzia, glosa, reportáž, fejtón, stĺpček.
 5. Spravil som kritický prehľad o dodržiavaní a porušovaní základných pravidiel správnej publicistiky v niektorom skautskom časopise (písanie titulkov, medzititulkov, perexu, dynamických tvarov, jednoduchých viet, nepoužívanie klišé, správna stavba článku a pod.). O svojich záveroch som príslušnú redakciu slušne informoval.
 6. Robil som šéfredaktorskú prácu aspoň pri jednom čísle oddielového (zborového) časopisu.
 7. Zorganizoval som humoristickú „rozhlasovú“ alebo „televíznu“ reláciu pre oddiel.
skauting-program-odborka-skauti-z-60

Červený stupeň

 1. Spravil som kritický prehľad o porušovaní Kódexu novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov v jednom vybratom celoslovenskom periodiku. O svojich záveroch som príslušnú redakciu slušne informoval.
 2. Spravil som prezentáciu (napr. nástenku) o porušovaní slobody slova, o novinároch, ktorí trpia pre plnenie svojho povolania.
 3. Spravil som kritickú esej o nesprávnom písaní so zameraním na i – y, správne písanie čiarok a veľkých písmen vo vybranom časopise.
 4. Redakcia Média alebo SKAUT-a mi uverejnila aspoň 3 príspevky, z čoho jeden bol fejtón, jeden rozhovor a jedna reportáž.
 5. Redakcia miestneho, regionálneho alebo celoslovenského periodika mi uverejnila aspoň 1 príspevok propagujúci činnosť skautingu.
 6. Zhrnul som alebo som skrátil na 1/3 pôvodného rozsahu predložený príspevok tak, aby sa nestratila jeho základná informácia.
 7. Redigoval som aspoň 3 čísla oddielového (zborového) časopisu.
 8. Vyskúšal som si (stačí amatérsky) rozhlasovú i televíznu žurnalistiku.
 9. Našiel a zaškolil som aspoň jedného člena zboru s nádejným novinárskym talentom.

Poznámky

 • Dieťa či mladý človek by mal spoznať fascinujúce povolanie žurnalistiky. Novinári sa pri svojej práci dozvedajú veľké množstvo informácií, spoznávajú veľa nových vecí. V slobodných krajinách sú novinári strážnym psom demokracie. Včas upozorňujú verejnosť na hrozby, kontrolujú plnenie verejných sľubov, dávajú priestor pre rôzne názory.
 • Najdôležitejšou novinárskou vlastnosťou je úcta k pravde, čestnosť. Novinár, ktorý klame alebo prekrúca pravdu, stráca dôveryhodnosť a nikto mu v budúcnosti neuverí. Túto vec by si pri plnení odborky mal uvedomiť každý.
 • Podporujte adeptov odborky v originalite a tvorivosti – aby diela, ktoré spravia mali svoj nápad, aby nadchli čitateľov, divákov či poslucháčov. Snažte sa ich viesť k žánrovej pestrosti. Rôzne témy možno spracovať rôznymi žánrami – správou, reportážou, riportom, fejtónom, poznámkou, komentárom… Celok tým získava na zaujímavosti.

Odporúčaná literatúra

 • Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Lidové noviny, Praha 1991 a 1994.
 • Žurnalistická tvorba v tlači. SSN, Bratislava 1993.
 • Pravidlá slovenského pravopisu. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV1998.
 • Kadnár, E.: Novinárska publicistika III. Beletristické novinárske žánre. SPN, Bratislava 1988.
 • Kolektív: Malá encyklopédia žurnalistiky. Obzor, Bratislava 1982.
 • Kolektív: Pravidlá slovenského pravopisu. Veda, Bratislava 1991.
 • Mistrík, J.: Štylistika. SPN, Bratislava 1985.
 • Zauner, A.: Praktická príručka slovenského pravopisu. Osveta, Bratislava 1973.
skauting-program-odborka-skauti-c-61

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...