Zelený stupeň

 1. Miništroval som aktívne pravidelne aspoň 1 rok (min. raz týždenne) a miništroval som na sv. omši, ktorá bola svojím obsahom netypická, napr. Veľký piatok, Biela sobota.
 2. Zodpovedná osoba (najstarší miništrant, kostolník) mi svojím podpisom potvrdila, že som počas jedného mesiaca  na sv. omšiach nevyrušoval a bol pre iných príkladom.
 3. Svojej družine som popísal a vysvetlil funkciu týchto bohoslužobných predmetov: kalich, purifikatórium, palla, korporál, miska, paténa, ampulky, lavabo, cibórium, kadidelnica, navikula (loďka), monštrancia.
 4. Miništroval som na dvoch pohreboch, jednej svadbe a asistoval som pri krste. Zúčastnil som sa krížovej cesty.
 5. Trikrát som čítal čítanie alebo prosby.
 6. Obsluhoval som na sv. omšiach  v mojej farnosti  a každú z nasledujúcich činností som minimálne 3-krát vyskúšal – prinesenie obetných darov a pripravenie obetného stola, umývanie rúk kňaza, zvonenie pri premenení, práca s paténou pri rozdávaní sv. prijímania, odnesenie očistených obetných nádob z obetného stola.
 7. Zistil som základné informácie o sv. Dominikovi Saviovi, patrónovi miništrantov a porozprával som o ňom svojej družine.
 8. Chápem, že som skaut aj keď miništrujem, a som pripravený kedykoľvek poskytnúť prvú pomoc v kostole, keď to bude treba. Dokážem nasledujúce:
  • viem, kde je lekárnička v mojom kostole (ak nie je, pomôžem ju pánovi farárovi vytvoriť),
  • ošetriť stratu vedomia a pád,
  • ošetriť úraz hlavy,
  • ošetriť popáleninu spôsobenú kadidlom alebo sviečkou.
 9. Viem vymenovať a popísať jednotlivé časti sv. omše.
 10. Zistil som základné informácie o kostole, v ktorom miništrujem, a kedykoľvek viem odpovedať na otázky o ňom.
skauting-program-odborka-skauti-z-10

Červený stupeň

 1. Miništroval som aktívne pravidelne aspoň 2 roky ( min. raz týždenne).
 2. Na internete alebo vo vhodnej knihe som našiel modlitbu pred a po sv. omši pre miništrantov. So súhlasom kňaza som touto modlitbou nahradil dlho používanú modlitbu, resp. ak sme sa nemodlili doteraz, zaviedol som túto modlitbu.
 3. Poznám základné druhy liturgických kníh a rúch.
 4. Počas troch sv. omší som samostatne pripravil misál na celú svätú omšu, držal som ho, otáčal strany a pracoval s ním počas sv. omše.
 5. Dokázal som zapáliť kadidlo a udržať ho zapálené. Aspoň počas 2 sv. omší som s ním robil všetky určené úkony.
 6. Viem popísať liturgické obdobia cirkevného roka a viem, čo je pre nich špecifické.
 7. Ak je to možné, zúčastnil som sa omše, ktorú celebroval biskup.
 8. Zúčastnil som sa tábora alebo turnaja pre miništrantov (príp. iné podujatie pre miništrantov) s účasťou miništrantov aj z iných farností.
 9. Po dohode s kňazom som zorganizoval výlet pre miništrantov.
skauting-program-odborka-skauti-c-11

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...