Zelený stupeň

 1. Do svojho meteorologického zápisníka som si napísal základné meteorologické veličiny a jednotky, v ktorých sa merajú.
 2. Splnil som jeden bod z nasledovných:
  • navštívil som meteorologickú stanicu a oboznámil som sa s jej fungovaním,
  • prečítal som si knižku o meteorológii.
 3. Do zápisníka som si nakreslil základné tvary oblakov, ich základné rozdelenie, pomenovania a priemerné výšky, v ktorých sa nachádzajú.
 4. Jeden mesiac som každý deň pozoroval vývoj počasia (teplota, oblačnosť, zrážky…) a svoje zistenia som zapisoval.
 5. Poznám Beaufortovu stupnicu sily vetra a na výpravách som podľa nej odhadoval rýchlosť vetra.
 6. Počas búrky som pozoroval jej vývoj a ťah. Naučil som kamarátov, ako určiť vzdialenosť búrky podľa hrmenia.
 7. Zistil som, ako a podľa ktorých prírodných javov možno predpovedať počasie.
skauting-program-odborka-skauti-z-55

Červený stupeň

 1. Zhotovil som 5 fotografií alebo kresieb oblakov rôzneho druhu.
 2. Zaujímavým spôsobom som skautom objasnil, ako vzniká rosa, hmla, oblaky a dúha a prečo sa nad ránom pri jasnej oblohe ochladí viac, ako pri zamračenej.
 3. Viem, čo je tlaková výš a níž a aké počasie je charakteristické pre tieto útvary.
 4. Na nástenke alebo v oddielovom časopise som prezentoval rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku.
 5. Pozoroval som prechod teplého a studeného frontu, popísal som typický priebeh počasia pri prechode jednotlivých frontov. Poznám znaky blížiaceho sa frontu a svoje znalosti som využil na výprave.
 6. Pri výstupe na horu som zmeral v rozdielnych výškach teplotu a vysvetlil som družine, čo som pri tom zistil. Viem, ktoré nebezpečné prejavy počasia možno u nás očakávať v jednotlivých ročných obdobiach v horskom prostredí.
 7. Viem, čo znamenajú jednotlivé symboly na poveternostnej mape. S ich využitím som urobil predpoveď počasia.
 8. Na tábore som zhotovil meteorologickú stanicu (barometer, zrážkomer, anemometer, teplomer,…) a aspoň dvakrát denne som po dobu dvoch týždňov meral rôzne meteorologické veličiny.
skauting-program-odborka-skauti-c-56

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...