Odborka sa musí robiť za prítomnosti skúseného dospelého lezca.

Zelený stupeň

Úspešne som absolvoval kurz Lezenie A organizovaný ROKom alebo som splnil nasledujúce úlohy:

 1. Svojej družine som ukázal a vysvetlil na čo sa používa HMSka, kýblik, prusík, šlinga, lezečky, sedací postroj, magnézium, lano, helma, hrudný úväz.
 2. Nacvičil som si viazanie týchto uzlov: dvojitý osmičkový uzol, lodný uzol, polovičný lodný uzol, prusíkov uzol, líščí uzol. Viem vysvetliť ich použitie.
 3. Spolu so skúseným lezcom som na výprave ukázal družine na mnou vybranej stene (obtiažnosť min. 4 alebo 4+) základné pravidlá lezenia ako druholezec.
 4. Poznám časti sedacieho postroja a viem ho správne používať.
 5. Viem bezpečne istiť druholezca za pomoci kýblika.
 6. Viem zlaňovať zo skaly použitím kýblika poisteného prusíkovým uzlom zospodu.
 7. Viem sa po dolezení ku kruhu, ako druholezec, previazať, zrušiť celý štand, zlaniť sa dolu a stiahnuť lano.
 8. Zmapoval som možnosti lezenia vo svojom okolí. Absolvoval som minimálne 5 rôznych ciest ako druholezec, z toho aspoň 3 na skale.
skauting-program-odborka-skauti-z-33

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa alebo úspešné absolvovanie kurzu Lezenie A organizovaného ROKom.

Následne som splnil jedno z nasledujúcich: úspešne som absolvoval kurz Lezenie B organizovaný ROKom alebo som splnil nasledujúce úlohy:

 1. Svojej družine som ukázal a vysvetlil na čo sa používa expreska, hrudný úväz, poloautomatické istítka (grigri, smart a pod.) a rozdiely medzi statickým a dynamickým lanom.
 2. Viem sa uviazať do postroja ako prvolezec a tiež si viem správne naviazať hrudný úväz.
 3. Viem bezpečne istiť prvolezca (podávam lano, doberám keď treba, mám očný kontakt).
 4. Viem liezť ako prvolezec, poznám nebezpečenstvá expresiek a viem ich bezpečne zakladať.
 5. Poznám, ako funguje rozklad síl na štande. Viem vytvoriť bezpečný a šetrný štand a použiť ho na istenie druholezca.
 6. Vysvetlil som družine prečo je pri vytváraní štandu na istenie dôležité používať vlastný materiál. Pri lezení sa podľa toho aj riadim.
 7. Spolu so skúseným lezcom som na výprave ukázal družine na mnou vybranej stene (obtiažnosť min. 6 alebo 6+) základné pravidlá lezenia ako prvolezec. Ukázal som aj, ako istím druholezca za pomoci poloautomatickeho istítka alebo kýblika.
 8. Viem sa vyprusíkovať/vyžumarovať po lane a zase sa bezpečne zlaniť.
 9. Preštudoval som niekoľko titulov odbornej literatúry k tejto odborke, z toho aspoň jednu o bezpečnosti lezenia (napr.: Pit Schubert: Bezpečnosť a riziko na skale). Svoje poznatky som prezentoval, napr. článkom v oddielovom alebo zborovom časopise, na družinovke alebo oddielovke a pod.

Odporúčaná metodika

skauting-program-odborka-skauti-c-34

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...