Odborka sa musí robiť za prítomnosti skúseného dospelého lezca.

Zelený stupeň

Úspešne som absolvoval kurz Lezenie A organizovaný ROKom alebo som splnil nasledujúce úlohy:

 1. Svojej družine som ukázal a vysvetlil na čo sa používa HMSka, kýblik, prusík, šlinga, lezečky, sedací postroj, magnézium, lano, helma, hrudný úväz.
 2. Nacvičil som si viazanie týchto uzlov: dvojitý osmičkový uzol, lodný uzol, polovičný lodný uzol, prusíkov uzol, líščí uzol. Viem vysvetliť ich použitie.
 3. Spolu so skúseným lezcom som na výprave ukázal družine na mnou vybranej stene (obtiažnosť min. 4 alebo 4+) základné pravidlá lezenia ako druholezec.
 4. Poznám časti sedacieho postroja a viem ho správne používať.
 5. Viem bezpečne istiť druholezca za pomoci kýblika.
 6. Viem zlaňovať zo skaly použitím kýblika poisteného prusíkovým uzlom zospodu.
 7. Viem sa po dolezení ku kruhu, ako druholezec, previazať, zrušiť celý štand, zlaniť sa dolu a stiahnuť lano.
 8. Zmapoval som možnosti lezenia vo svojom okolí. Absolvoval som minimálne 5 rôznych ciest ako druholezec, z toho aspoň 3 na skale.
skauting-program-odborka-skauti-z-33

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa alebo úspešné absolvovanie kurzu Lezenie A organizovaného ROKom.

Následne som splnil jedno z nasledujúcich: úspešne som absolvoval kurz Lezenie B organizovaný ROKom alebo som splnil nasledujúce úlohy:

 1. Svojej družine som ukázal a vysvetlil na čo sa používa expreska, hrudný úväz, poloautomatické istítka (grigri, smart a pod.) a rozdiely medzi statickým a dynamickým lanom.
 2. Viem sa uviazať do postroja ako prvolezec a tiež si viem správne naviazať hrudný úväz.
 3. Viem bezpečne istiť prvolezca (podávam lano, doberám keď treba, mám očný kontakt).
 4. Viem liezť ako prvolezec, poznám nebezpečenstvá expresiek a viem ich bezpečne zakladať.
 5. Poznám, ako funguje rozklad síl na štande. Viem vytvoriť bezpečný a šetrný štand a použiť ho na istenie druholezca.
 6. Vysvetlil som družine prečo je pri vytváraní štandu na istenie dôležité používať vlastný materiál. Pri lezení sa podľa toho aj riadim.
 7. Spolu so skúseným lezcom som na výprave ukázal družine na mnou vybranej stene (obtiažnosť min. 6 alebo 6+) základné pravidlá lezenia ako prvolezec. Ukázal som aj, ako istím druholezca za pomoci poloautomatickeho istítka alebo kýblika.
 8. Viem sa vyprusíkovať/vyžumarovať po lane a zase sa bezpečne zlaniť.
 9. Preštudoval som niekoľko titulov odbornej literatúry k tejto odborke, z toho aspoň jednu o bezpečnosti lezenia (napr.: Pit Schubert: Bezpečnosť a riziko na skale). Svoje poznatky som prezentoval, napr. článkom v oddielovom alebo zborovom časopise, na družinovke alebo oddielovke a pod.

Odporúčaná metodika

skauting-program-odborka-skauti-c-34

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...