Zelený stupeň

 1. Zúčastnil som sa na čistení alebo brigáde v chránenom území (národný park, chránená krajinná oblasť, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka). O svojej skúsenosti a jej význame som napísal blog alebo článok.
 2. Vytvoril som „herbár“ aspoň z 15 stromov alebo kríkov. Pri každom bola uvedená stručná charakteristika: popis kôry, listov, plodov a charakteristického miesta výskytu. Zároveň som uviedol, ako je daný druh stromu, resp. kríka využiteľný pre človeka (napr. kde sa využíva drevo stromu), príp. ktoré plody obľubuje lesná zver.
 3. Viem, čo škodí lesným drevinám (podkôrny hmyz, hmyzí škodcovia, drevokazné huby) a ako treba chrániť lesné dreviny pred škodcami – lapáky, feromónové lapače, feromónové pasce. Našiel som aspoň dva druhy škodcov a zakreslil alebo vyfotografoval som ich.
 4. Vybral som si a splnil som jeden bod z nasledujúcich:
  • Zúčastnil som sa exkurzie v lese s lesníkom alebo v niektorom chránenom území s ochrancami prírody. Počas exkurzie som fotil zaujímavé nálezy a pre družinu alebo oddiel som pripravil prezentáciu.
  • Navštívil som lesnú správu, správu národného parku alebo správu chránenej krajinnej oblasti a zoznámil som sa s jej činnosťou.
  • Vytvoril som plagát alebo prezentáciu, prečo je les dôležitý. Zahrnul som do nej aspoň niektoré z týchto tém: les ako miesto na oddych a rekreáciu, les ako ochranca pôdy, les ako čistič a zadržiavač vôd, les ako miesto pre život zvierat, les ako producent kyslíka a čistič ovzdušia, les ako producent dreva a plodín pre ľudí.
 5. Našiel som a vyfotografoval aspoň 3 rôzne letokruhy na pňoch. Zameral som sa na rozdielnosti v rýchlosti rastu, vplyv počasia a prostredia, kde strom rástol.
 6. Viem, ako postupovať pri stretnutí s divými zvieratami. Dokážem poskytnúť prvú pomoc pri uhryznutí, krvácaní, zlomenine a vyvrtnutí členka.
 7. Spoločne vo dvojici sme zrúbali a spracovali drevo z jedného suchého stromu.
 8. Poznám lesnícke značky na stromoch a viem vysvetliť, čo znamenajú (pruhy na stromoch – biele, červené). Pozrel som si, ako sa na lesníckej mape označuje lesná cesta, chodník, hrebeň. Poprosil som lesníka o vysvetlenie.
skauting-program-odborka-skauti-z-83

Červený stupeň

 1. Zúčastnil som sa na počúvaní jesennej ruje v sprievode skúsenej osoby.
 2. Zistil som od lesníkov, čo je to program starostlivosti o les, ako sa používa, čo obsahuje. O svojich zisteniach som informoval skautov vo svojom zbore.
 3. V okruhu 5 – 8 km od môjho bydliska som zmapoval úseky lesa a prírody – pásmo lesa, studničky, krmelce, posedy, nová výsadba, plánované výruby.
 4. Poznám základné právne minimum o lesoch (vybrané state z lesného zákona). Vybral som z neho najdôležitejšie informácie a predstavil ich svojmu vodcovi pred konaním letného tábora.
 5. Zúčastnil som sa s povereným človekom alebo lesníkom na výsadbe lesa. Sám som vysadil aspoň 20 nových stromov. Naučil som sa, ako sa obhospodaruje les od zalesnenia až po ťažbu.
 6. Navštívil som miestnu pílu alebo stolárstvo a oboznámil som sa so spracovaním dreva a výrobou drevených výrobkov.
 7. Navštívil som pôvodný les, v ktorom ešte nie je ľudský zásah – prales. Na tomto mieste som si urobil krátke zamyslenie.
 8. Viem, ako sa správať pri požiari alebo víchrici v lese. Pripravil som pre oddiel alebo družinu zaujímavú hru, prostredníctvom ktorej sa to naučili aj oni.
skauting-program-odborka-skauti-c-83

Aktuálne najčítanejšie

Letné skautské tábory 2022 s Manuálom pre organizátorov v kocke

Aktualizované k 13.6.2022 Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok nás čakajú skautské tábory také,...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Hľadáme asistenta tajomníkovi Rady pre vzdelávanie

Na pozíciu asistenta tajomníka Rady pre vzdelávanie hľadáme na Ústredie Slovenského skautingu nového kolegu alebo kolegyňu. Ak ťa ponuka zaujala, ozvi sa nám. Miesto práce...

Sledujte nás

4,590fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať