Zelený stupeň

 1. Poznám a ovládam základy korčuľovania – udržanie sa vpred na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie doprava a doľava.
 2. Dokážem zabrzdiť vo väčšej rýchlosti bez pádu alebo zakolísania.
 3. Prešiel som na korčuliach bez zastavenia 300 metrov s prekladaním vľavo a vpravo.
 4. Vytvoril som zbierku 6 aktivít na korčuliach.
 5. V priebehu jednej sezóny  som sa bol aspoň 5-krát korčuľovať.
 6. Urobil som zoznam verejných klzísk a ľadových plôch s otváracími hodinami a cenou za vstup / vhodných ciest na korčuľovanie v širšom okolí s ich bližším popisom a vyvesil som ho v klubovni alebo na inom viditeľnom mieste.
 7. Poznám a dodržujem bezpečnostné zásady na verejných klziskách a ľadových plochách/na korčuliarskych dráhach a v meste.
 8. Sledoval som minimálne 1 hokejový zápas alebo súťaž v korčuľovaní .
 9. Ovládam prvú pomoc pri nasledovných zraneniach:
  • omrzliny a odreniny
  • rezné rany
  • zlomenina ruky alebo nohy
  • úraz hlavy a bezvedomie
skauting-program-odborka-skauti-z-19

Červený stupeň

 1. Poznám náročnejšie spôsoby korčuľovania – udržanie sa vzad na dvoch nohách, odrazom striedavonož, prekladanie doprava a doľava.
 2. Prešiel som na korčuliach 100 metrov v šprintovom tempe s elegantným zabrzdením.
 3. Poznám rôzne typy korčúľ a ich rozdiely, viem si vybrať tie správne a poradiť pri výbere začiatočníkovi.
 4. Viem pripraviť korčule pred sezónou a postarať sa o ich uskladnenie po ukončení sezóny.
 5. Naučil som korčuľovať jedného nekorčuliara.
 6. Družinu som naučil min. 3 hry na korčuliach.
 7. V priebehu jednej sezóny  som sa bol min. 10-krát korčuľovať , z toho aspoň raz na prírodnom ľade (v závislosti od poveternostných podmienok)/z toho aspoň raz v skateparku (podľa miestnych možností).
 8. Zorganizoval som družinovú akciu na korčuliach.
 9. Poznám históriu korčuľovania, známych korčuliarov a odprezentoval som nadobudnuté informácie družine zaujímavou formou (kvíz, plagát…).
 10. Zúčastnil som sa ako divák aspoň 1 hokejového zápasu alebo súťaže v korčuľovaní a ak som mal možnosť, zúčastnil som sa ako pozorovateľ na ich tréningu.
skauting-program-odborka-skauti-c-20

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...